Nyheter

Ja eller nej från länsstyrelsen?

Nyheter Vindkraftsbolaget Eolus Vind har nu bemött yttranden avseende ansökan om bygget vid Boarp i östra delen av kommunen

Länsstyrelsen i Östergötland har för några dagar sedan mottagit vindkraftsbolagets yttrande. efter inkomna synpunkter från boende, fastighetsägare och föreningar i Vaggeryds kommun. Synpunkterna som inkommit till företaget gäller bland annat buller, skuggor, hinderbelysning, fotomontage, landskapsbild, informationen till närboende, elanslutningspunkt, fågelliv, inlösen av fastigheter och naturvärden.

Karin Fröbom, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Östergötland, har just nu ärendet på sitt bord.

– 21 juni tar vi upp ärendet här i Linköping och diskuterar underlaget på ansökan samt tittar på synpunkter och yttrande som inkommit. Därefter diskuterar vi hur vi ska gå vidare i ärendet, säger Karin.

– Vi som tar beslutet är en liten grupp på tre personer. Ordförande i gruppen är en jurist, en miljösak kunnig och jag som handläggare. Vi kommer att delge beslutet efter sommaren, avslutar Karin.

Boende i området är oroliga för det planerade vindkraftsbygget och har lämnat in ett otal yttrande för att bevara sin natur orörd och nu har bolaget inkommit med yttrande till Länsstyrelsen.

– Min fastighet ligger så nära vindkraftverk som är numrerat till 1 att den kommer att drabbas av byggförbud om 500 meter samtidigt som fårhuset ligger 400 meter från tilltänkta verket och då är det inom ett riskområde för iskast, säger Ken Frick från Vaggeryd.

– Företagets fotomontage är dessutom ett skämt. Vi får hoppas att bilden på kungsörnen i vår trädgård räddar oss, menar Ken.

Ett flertal boende önskar få fastigheten inlöst om projektet genomförs och skuggpåverkan anses inte komplett då vissa byars skuggpåverkan är beräknad till långt över 8 timmar per år. Ornitologiska föreningen yttrar sig om att vissa verk är direkt olämpliga med tanke på spelplatser för orre och tjäder samtidigt som byggnationen inger stor risk för hydrologisk påverkan vid vägbyggnationerna.

Eolus har yttrat sig om att riktvärdet på 40 decibel utomhus vid bostäder ska hållas och att verksamhetutövaren är ansvarig för bullret. Angående skuggorna finns teknisk utrustning som kallas ”skuggvakt”. Vindkraftverket stängs av automatisk när villkoret om skuggtid har nåtts då datorn är programmerad med en solkalender. Företaget yttrar sig också att vindkraft är reversibel vilket innebär att när verksamheten upphör kan verken monteras ned och marken återställs till sitt utgångsläge.

Eolus har även utfört egen fågelinventering i området och resultatet visar att ingen kungsörn häckar i området, dock utesluts inte att enstaka överflygande örnar kan förekomma. Vindkraftsbolaget kommer inte att lösa in några fastigheter då myndighetskraven för ljud- och skuggbildningen inte kommer att överskridas.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *