Nyheter

Ja till att förändra trafiksituationen i Vaggeryd

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde behandlades motionen om att förändra trafiksituationen i Vaggeryds centrum.

Ett förslag är lämnat

Det var (SD) som lämnade in motionen till kommunfullmäktige sommaren 2019. Sedan dess har den studsat fram och tillbaka i tekniska och kommunstyrelsen. I onsdags skulle den avgöras…

– Vi bifaller motionen enligt förslaget. Men före dess verkställighet ska det presenteras för oss i kommunstyrelsen, både vad det gäller det ekonomiska samt hur åtgärden planeras att se ut, säger Gert Jonsson (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Tekniska förvaltningen har tidigare tagit fram två möjligheter till lösningar för att trafiksäkra Vaggeryds centrum. Lösningen med att göra ett farthinder närmast Karlavägen på Storgatan fann sig mest lämpad. Detta farthinder kan då ta hänsyn till gång- och cykelvägstrafiken längs Karlavägen också. Kostnaden skulle hamna på 260 000 kronor. Tekniska nämnden beslutade också att det ska sökas medfinansiering hos Trafikverket under 2021 för utförande 2022, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget.

Taggar

Dela


5 reaktioner på Ja till att förändra trafiksituationen i Vaggeryd

Finns det några underlag att behovet finns på föreslagen plats? Det är inte långt från ett redan befintligt hinder. Ett annat problem är att förare inte förstår att det är gångfart på gågatorna i centrum.

Hinder på Karlavägen, Storgatan mellan järnvägen mot Jönköpingsvägen, Nådastigen, utanför skolor, Folkets hus. Det finns många exempel och fler har säkert idéer på detta?

Ett väghinder ska utplaceras efter fakta och vilka fakta finns?

Jag undrar fortfarande om några trafikåtgärder alls kommer att funka…
Gåfartsområde har vi redan på några ställen – och ytterst få respekterar hastigheten på sju kilometer i timmen – det vill säga definitivt krypfart!
Och färdriktning är det också ytterst få som respekterar – kolla bara på ICA-parkeringen. Man löper ständig risk att bli påkörd…
Första åtgärd: Se till att alla forsonsburna vet trafikreglerna (inte bara när man skriver körkortsprovet!) och tillämpar dem. Lite mer trafikövervakning på känsliga ställen – med kännbar åtgärd – kanske kan bidra.

Redaktionen uppmanar alla som skriver kommentarer: Vi tar aldrig in svordomar i kommentarer. Skriv där aldrig sådana till oss. Skriv aldrig dom utan använd de eller dem. Läs vår språklåda för där får man många tips. Skriv aldrig två eller fler frågetecken eller utropstecken efter varandra. Var sparsam med utropstecken Skriv plötsligt inte stora bokstäver i ett helt ord mitt i en mening.

Är det en passage utan här-går-man-skylt så behöver inte fordon stanna för gående. För det krävs nämligen en här-går-man-skylt.
Så jag hoppas att det blir skyltar så att gående är skyddade. Eller varför inte ett stort gåfartsområde. Det skulle vara det bästa.

Hur lång tid ska det ta att trafiksäkra Jönköpingsvägen vid Götafors och Slättens förskola? Flera medborgarförslag har lämnats in men inget händer. Det är riktigt dåligt.

Redaktionen uppmanar alla som skriver olika kommentarer: Vi tar aldrig in svordomar i kommentarer. Skriv där aldrig sådana till oss. Skriv aldrig dom utan använd de eller dem. Läs vår språklåda för där får man många tips. Skriv aldrig två eller fler frågetecken eller utropstecken efter varandra. Var sparsam med utropstecken Skriv plötsligt inte stora bokstäver i ett helt ord mitt i en mening.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *