Nyheter

Ja till bostäder i Åker

Nyheter I februari inlämnade en Åkerbo ett förslag till kommunfullmäktige gällande byns bostadsutveckling. Nu har kommunstyrelsens politiker ställt sig bakom förslaget… 

Politikerna ställer sig positiva till att göra om skolan till bostäder. Om det initieras av en extern aktör

Bostadsutveckling i Åker? Javisst, under förutsatt att det sker genom en extern aktörs initiativ.

Förslaget har remitterats till kommunledningskontoret, tekniska nämnden, barn- och utbiildningsnämnden där samtliga ställer sig positiva till förslaget. Kommunens kanslienhet ställer sig positivt till att främja utvecklingen av Åker genom att omvandla det nuvarande skolområdet till bostadsområde. 

– Vi ställde oss bakom förslaget och föreslår kommunfullmäktige detsamma. Det som krävs är att det görs en annan detaljplan. I dag anges det skola på platsen. För att förverkliga ett bostadsområde så krävs det en privat aktör väljer att visa intresse eftersom kommunen för tillfället inte har några ekonomiska resurser att genomföra en så omfattande omvandling på egen hand, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

Förslaget kommer att avgöras i kommunfullmäktige.

Taggar

Dela


1 reaktion på Ja till bostäder i Åker

Vilken privat aktör tänker ni skulle bygga villor i Åker?
Husen är billigare att köpa på landet men lika dyra att bygga som i Vaggeryd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *