Nyheter

Ja till butikstillbyggnad

Nyheter Nya byggnadsvarubutiken på norr i Vaggeryd får klartecken.

Arkivfoto

Om byggrätten inte överskrids får Kleffan AB, Klevshult, bygglov att utöka butiksdelen och ändra fasaden i den kommande byggvaruhandelsbutiken på norr i Vaggeryd. Företaget har ansökt om att få köpa till mark nordost om butiken och när förvärvningen är gjord så kommer inte byggrätten att överskridas. Det är då en liten avvikelse från detaljplanen som vann laga kraft 2001.

– Vi lämnar ett positivt förhandsbesked, säger Peter Sjöberg (M) ordförande i miljö- och byggnämnden.

Mot Gärahovsvägen i söder är det tio meter prickmark som inte får bebyggas och tillbyggnaden placeras så att sex meter prickmark tas i anspråk. Tekniska kontoret önskar att fyra meter som mest får bebyggas för att erhålla en säker trafiksituation i området.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *