Nyheter

Ja till högre höjd och nybyggnation

Nyheter Ett positivt besked om logistikbyggnad i södra delen av Skillingaryd lämnades vid kommunstyrelsens arbetsutskott. 

– Vi godkänner planuppdraget, meddelar Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen.

Det var i januari som ansökan inkom till kommunen, där Mastec Fastigheter i Skillingaryd AB önskar ett nytt planbesked gällande fastigheten i södra Skillingaryd. I ansökan önskar bolaget att öka byggnadshöjd i relation till gällande detaljplan samt att man även önskar att planlägga ett markområde i fastighetens södra del, där det i dag är skog. Markanvändningen avser logistikbyggnad.

I ansökan anges att byggnadens nuvarande höjd är åtta meter och att man nu önskar höja detta till 12–15 meter, samt man önskar få området söder om byggnaden, som mäter 7 000 kvadratmeter, med i detaljplanen. 

I arbetsmaterialet som låg till grund för beslut anges vegetation, naturvärden, infrastrukturen där parkering bör lösas inom den egna fastigheten, att in- och utfarterna får utredas vidare samt att gång- och cykelvägarna bredvid behöver bibehållas. I kulturmiljön anges att området inte behöver utredas vidare då lämningar som redan är registrerade inte är fornlämningar och att väster om fastigheten är riksintresse för kulturmiljövård. Enligt generella råd från Trafikverket bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, för att ge utrymme för räddningsinsatser. Området som detaljplanen avser ligger nära bostadsbebyggelse och verksamheten från fastigheten får inte vara störande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade ett positivt besked till sökande och godkänner planuppdraget. 

Taggar

1 reaktion på Ja till högre höjd och nybyggnation

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *