Nyheter

Ja till läsbok

Nyheter Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige gällande att dela ut en läsbok till alla elever i grundskolan inför läslovet vecka 44 ”det blev lite tjafsigt och nära en votering” kommenterar nämndordförande.

Arkivbild

Syftet med medborgarförslaget är att öka läslusten hos eleverna samt att fler elever ska ha tillgång till böcker i hemmet. Barn- och utbildningsförvaltningen valde att delvis bifalla medborgarförslaget och föreslår i  stället ett läskoncept där böcker lånas av eleverna inför läslovet och sedan kopplas samman med undervisningen när eleverna är tilllbaka från läslovet. Möjligheten finns då för eleverna att få tillgång till fler titlar än om eleverna enbart får en bok tilldelad sig. På så sätt kan samma bok även läsas av flera elever i stället för att endast läsas av en elev.

Vid senaste sammanträdet med barn- och utbildningsnämnden fanns medborgarförslaget på bordet.

– Det är ett bra förslag att man ska göra detta på läslovet. Men man tycker också att man kan ta tillbaka boken så andra kan få låna. Det blev lite tjafsigt i nämnden och nära en votering, men vi beslutade att bifalla motionen. Socialdemokraterna markerade med en protokollsanteckning i ärendet, berättar Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *