Nyheter

Jämn röstning när majoriteten yrkade avslag

Nyheter Elektroniska hastighetsskyltar utmed kommunala skolor och förskolor blev återremitterad från senaste kommunfullmäktige. Nu har kommunstyrelsen haft ärendet igen på sitt bord och det blev samma utgång som sist.

Nej, det blev ingen glad gubbe. Inte ens vid tre skolor.

Motionen från Emil Petersson (SD) har varit en följetong sedan den inlämnades till kommunfullmäktige i november förra året. Barn- och utbildningsnämnden ställde sig positiva, en delad tekniska nämnd var också för men flest emot. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott var majoritetens uppfattning att man skulle avslå motionen. Så blev även svaret från kommunstyrelsens senaste sammanträde.

Men Emil Petersson, motionären, som också sitter i kommunstyrelsen föreslog bifall till motionen med ändringen att placeringen av skyltar skall ske enbart vid Hjortsjöskolan, Fågelforsskolan och Byarums skola. Omröstning begärdes och innan ordförande, Jonsson (M), röstat stod det 6-6, ordföranderösten avgjorde och då blev det en röst till förmån för ordförandeförslaget. Det vill säga avslå motionen med förtydligande att intentionerna i motionen delas och arbete pågår i motionens anda.

Röstade för ett avslag gjorde S- och M-ledamöter medan samtliga oppositionspartier gick på SD-motionens mening om att bifalla hastighetsskyltarna. 

Taggar

Dela


16 reaktioner på Jämn röstning när majoriteten yrkade avslag

Nej. Man justerar inte i motioner. Man behandlar motionen som den är skriven. Det är inget nytt på något sätt. Det skulle bli väldigt rörigt annars och det är ingen skillnad mot tidigare och det är lika för alla. Att få det att framstå som odemokratiskt är verkligen märkligt. Tvärtom så är det just demokratiskt.

Tittar man på fullmäktigedebatten så verkar det fullt möjligt att ha en lösningsorienterad syn på denna och andra frågor i stället för en rigid och fördyrande.

Som skrivits ovan. Barnen är inte prioriterade. Har vid flertalet gånger påpekat den farliga korsningen Sturegatan/Skolgatan i Skillingaryd där många barn går över där. Det är mer prioriterat att lägga pengar på rondeller än att försöka skydda våra barn 😞

Det är inre första gången i världshistorien som demokratibegreppet missbrukas, det mest kända exemplet är snart 2 000 år gammalt. Den här frågan avslöjar inte bara oförmåga att se till barnens bästa och att pragmatiskt anpassa ett förslag till en känd och erkänd trafiksäkerhetsförbättring, det visar också att samtliga majoritetens politiska företrädare springer under de två partipiskarna.

Att intentionen; att det ska vara säkert vid våra skolor och förskolor delar vi men vi tror inte att lösningen är att köpa in cirka 50 skyltar när bara inköps- och installationskostnaden för dessa skyltar är 2,8 miljoner kronor, förutsatt att skyltarna kan laddas via stolpen. Utöver detta så behövs personal för att utföra detta och sköta utrustningen. Därför avslogs motionen. Precis som är brukligt. Vi värnar dessutom demokratin.

Om det är rätt inspelat kommunfullmäktigemöte så fanns väl möjligheten för ”Den sanna demokratins företrädare” att justera motionärens formulering till skolor med större behov av reglering. Räknat två skyltar per plats så kanske inte 25 platser är det aktuella behovet?

H-O, snarare att verkligheten överträffar dikten än att den är parallell.

Så demokratiskt det kan bli. Majoriteten har röstat. Så har även oppositionen. Oklarheter här? Sedan kan man ogilla utgången. Men hej, välkommen till verkligheten. Att tro att man ska få genom allt man tycker för att ”man minsann vet bäst” är att fingra på maktmissbruk, och ren hallucination.

Andersson, det är inte en röstningsfråga.
Detta är en fråga kring processerna kring och före röstningen.
Grunden för demokrati är först och främst fritt tänkande och redan när förtroendevalda skriver på lojalitetsförklaringen sätts förutsättningar för demokratin ur spel

Detta visar sig på fullmäktige efter fullmäktige..

Per-Erik Johansson… lägg av. Du har nån skev uppfattning om att saker och ting kuvas för sakens skull i våra politiska instanser. Det är en helt annan bild än vad man får om man faktiskt kollar objektivt på saken. Det enda som är uppenbart är att det finns politiker i vår kommun som tycker att man ska hafsa ihop motioner och sedan ändra dem på ren volley när eftertanken kommit ikapp.

Motioner med en helt rimlig grund som de flesta faktiskt stödjer. Jag begär mer av mina folkvalda än att skjuta från höften med fullständig avsaknad av konsekvensanalys när man hamrar fram en ny genial motion. Att besviket gå hem och lära sig något hade varit betydligt nyttigare och än mer klädsamt än att i sann populistisk anda hamra och tjura på något som ändå verkar beredas i politisk instans i någon slags skepnad och andemening som författaren ändå ville trycka på.

Sedan blir man ju nyfiken. Vad är det egentligen som gör att du tar varje givet tillfälle att gång på gång kasta skit på kommunens styre? Du går det i allt de gör och inte gör. Det måste ju sitta en rejäl tagg nånstans..

Andersson, det är mycket väl utrett vad dina folkvalda håller på med och det vet dina folkvalda mycket väl om.

Efter lögnerna och jävssituationen med översiktsplanearbetet så är jag intresserad av att veta vem på kommunledningskontoret som ska arbeta med bostadsförsörjningsprogrammet så att det inte blir en upprepningsfaktor av arbetssätt, som i denna frågan.

Vi vet alla hur den ”sanna demokratin” fungerar i vår kommun och vad utfallet blir när samtliga i majoriteten hukar sig under de båda respektive partipiskarna. I högsta grad allvarligt men samtidigt skrattretande.

Om man räknar att kommunförrådet plockat fram 2 gamla skyltar från hyllorna stämmer ju uppgiften att arbetet pågår, men enligt uppgift vid besök på förrådet är det tveksamt om skyltarna kan användas utan reparationer.

Märkligt att en så självklar sak som att skydda våra skolbarn ska behöva hanteras på detta sätt av majoriteten i kommunen.

Ärendet kommet upp i kommunfullmäktige på måndagens möte igen, så vi får väl se hur valserna går då.

När man läser detta är det svårt att låta bli att dra parallellen till den fiktiva Svinarps kommun.
Tjafset om dessa skyltar drar ett löjets skimmer över Vaggeryds kommun. Det borde självklart vara prio ett att skydda skolbarnen från trafiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *