Nyheter

Jenny (KD) svarar Kenth (S)

Nyheter Kent Williamsson ställer i sin debattartikel frågor med felaktiga påståenden att barn i pedagogisk omsorg skulle få sämre förutsättningar att gå ut skolan med godkända betyg och att kommunens kostnader skulle öka.

Det kostar inte kommunen mer att en privat utförare sköter barnomsorgen, den enda risken kostnadsmässigt är om vi skulle få överkapacitet på lokaler.

Enligt befolkningsprognosen så kommer förskolebarnen i Skillingaryd öka med 14 barn inom tre år och därefter vara på ungefär samma nivå som nu. En prognos är dock en prognos och ett troligare scenario är att vi fortsätter att öka befolkningsmässigt och det därmed finns behov av ytterligare barnomsorgsplatser i kommunen. Om privata aktörer utökar sin verksamhet när vi växer minskar kommunens kostnader för nybyggnation.

Pedagogisk omsorg innebär att barnen vistas i en mindre grupp, att de knyter an till färre antal vuxna och vistas i en hemlik miljö. Trygghet och anknytning är viktiga förutsättningar för att barn ska utvecklas på bästa sätt. Jag hävdar att föräldrar själva kan välja den omsorgsform som dom tycker passar bäst för deras barn.

Förvaltningen har bedömt att bolaget har förutsättningar utifrån lagar och riktlinjer har förutsättningar att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet och utifrån detta skäl kan godkännas som huvudman. Nämnden beslutade att förvaltningen ska genomföra tillsyn i samband med att verksamheten startas för att garantera att verksamheten bedrivs enligt de krav som ställs.

Om förslagen i utredning (SOU 2020:34) omkring ”Fritidshem och pedagogisk omsorg” kommer tas emot och om det leder till någon förändring vet vi inget om än.

Jag hoppas att en etablering i Skillingaryd kan få upp intresset för pedagogisk omsorg så att det kan bli verksamhet på fler orter i kommunen.

Jenny Larsen (KD)
Ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden
Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *