Nyheter

Jerrys två år med Hälsocenter

Nyheter Välkände Skillingarydsbon Jerry Karlsson fanns på plats under kommunfullmäktiges sammanträde för att berätta om arbetet med Hälsocenter som nu fyller två år i kommunen. – Vår stora framgångsfaktor är bredden, menar Jerry. 

Jerry Karlssons två år i Hälsocenter

Hur vi har jobbat och vad som har hänt?

Det var rubrikerna när Jerry Karlsson startade sin information under måndagskvällen i fullmäktigesalen i Skillingehus. Det har nu gått två år sedan Hälsocenter öppnade dörren för kommuninvånarna och Jerry börjar berätta vad definition av hälsa är, som WHO angett: 

– Det är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom. 

– Vi jobbar med fyra dimensioner av hälsa, fysisk, psykisk, social, existentiell hälsa samt även med ett inslag av kulturell hälsa. Vi är ett samverkansprojekt som finns mellan regionen och kommuner. Några kommuner var tidigt ute, bland annat i Värnamo där man jobbat i 13 år och har utvecklat detta väldigt mycket. 

– Det handlar om friskvård, frivillighet och inga sjukvårdsinsatser. Grunden är att vi ska hjälpa till med förändrade och förbättrade levnadsvanor. Regionen är medfinansiär. Vi startade hösten 2021. Kultur- och fritidsförvaltningens chef, David Norrfjärd, kom med idén att man skulle lägga Hälsocentrat som en del av biblioteket, då vi också kan erbjuda kulturell hälsa. Det blev ett riktigt lyckokast. Det känns fantastiskt bra att vara där. Regionen hade tagit fram styrdokumentation och det finns en grund för hur och vad man ska göra. Sedan skapar man sitt koncept, och sina rutiner, utifrån lokala förutsättningar och behov. Att starta upp en styrgrupp var en av de stora sakerna vi gjorde till att börja med. 

Kort hälsopass i fullmäktigesal

– Styrgruppen träffas fyra gånger per år. Vår stora framgångsfaktor är bredden. Namnen som finns gruppen är en bra bredd och vi har en koppling in till kommunstyrelsen, socialförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen.

Det vi gör handlar om folkhälsa, folkbildning och demokrati. Biblioteken är utsedda till demokratinav i vår kommun. Hälsocenter har en låg tröskel och det handlar om fysisk aktivitet på recept. X-rundan, tipspromenaden i Skillingaryd, Vaggeryd och Klevshult, har blivit omtyckt där vi sett att 900 starter under året har registrerats.

Jerry får frågan ibland ”hur går det till att komma till Hälsocenter?”. Jerry förklarar:

– Legitimerad personal skickar en remiss. Hälsocoach erbjuder inledande samtal. Samtalet sker på Skillingehus, vi som jobbar inom friskvård har ett tystnadslöfte. Samtal leder till aktivitet, antingen hos aktör eller på egen hand. Efter tre och sex månader görs det alltid en uppföljning. Vi har också kontakt under vägen och många hör av sig självmant och berättar hur det går för dem. Efter sista samtalet skriver jag ett svar till förskrivaren med en återkoppling om hur det har gått och eventuell ytterligare behov av stöd. Regionen följer också upp arbetet. Grundläggande råd om kost, samtalsstöd och uppföljning, vi har fortsatt låga trösklar och kan erbjuda ett träningsprogram om man så önskar.

Jerry Karlsson fortsätter att berätta att det är en utmaning att mäta statistik gällande friskvård. Svarar kunden ärligt, eller utifrån vad jag vill höra?

– 130 personer har jag haft hos mig på samtal. Sjukvården har angivit en, eller flera diagnoser i sina recept till Hälsocenter. De vanligaste förekommande diagnoserna är relaterade till livsstilssjukdomar som övervikt, diabetes eller förstadie till diabetes som diagnoser som fångats upp hos sjukvården. Den psykiska ohälsan har ökat i takt med att kunderna blivit yngre.

Kort hälsopass i fullmäktigesal

– Den skattade hälsan mäter vi utifrån samtalen och det är två frågor som alltid återkommer, menar Jerry och visar statistik att kunden hos Hälsocenter mår bättre vid både tre, och sexmånaders, samtalet. All rörelse räknas och gör skillnad för hälsan. Det kan handla om tio minuters promenad varje dag.

Hälsocenter vill utveckla konceptet framöver och då med ”Hälsocenter familj” där inriktningen är mot familj.

– I många fall finns problemet i familjen, vi kan erbjuda samtalsstöd, kunskap och vi är inte dömande på något sätt. Här kommer barn- och utbildningsförvaltningen, skolsköterskan och familjecentralen in som en möjlig samarbetspartner till Hälsocenter.

Handlingsplan för suicidprevention. Våga fråga!

– Jag har ett uppdrag till och det är jag jobbar med suicidprevention. Detta projekt är också i samverkan med Regionen. Det här uppdraget pågår 2024 ut. En handlingsplan ska arbetas fram för hur kommunen ska jobba med suicidprevention framöver. Vi har gjort en utbildningsinsats till alla anställda. När man pratar om detta är den absolut viktigaste frågan är att våga fråga hur någon mår. Man ska våga fråga om man träffar på en person som mår dåligt, avrundar Jerry Karlsson som nu haft igång Hälsocenter i kommunen i två år. Om någon mår dåligt finns det hjälp att få genom exempelvis 1177 eller att ringa sin vårdcentral eller jourhavande medmänniska om man söker någon att prata med.

Innan Jerry lämnade kommunfullmäktige fick ett ledamöterna ställa sig upp och följa hans instruktioner och ett mycket kort pass i hälsans tecken genomfördes i Skillingehus.

Styrgruppen för Hälsocenter är:
David Norrfjärd, chef kultur- och fritidsförvaltningen
Åsa Storck, bibliotekschef
Lotta Damberg, chef socialförvaltningen
Jenny Andersson, verksamhetschef AME
Charlotte Jerkelund, sektion folkhälsa Regionen
Ann-Christine Roos, verksamhetschef Skililngaryds vårdcentral
Marie Sigfridsson, verksamhetschef Vaggeryds vårdcentral
Sirka Rotzhén, representerar allmänheten
Kim Andersson, representerar allmänheten
Mousa Mousa, RF SISU
Jerry Karlsson, hälsocoach

Taggar

Dela


4 reaktioner på Jerrys två år med Hälsocenter

Fantastiskt bra koncept. Alla mår bra av hälsosamma levnadsvanor och har man svårt att klara det själv är det bra om det finns en ”ledstång att hålla sig i”

Eftersom kommunen inte vill ge vettiga arbetsvillkor till anställda inom vård och omsorg så vore det på sin plats att få veta: Vad kostar detta och hur många har direktnytta av detta?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *