Nyheter

Joe Labero kom på besök

Nyheter I en vecka har jag väntat på svar från ansvariga..

Joe Labero var en tanke som slog mig när jag funderade. Jag var tvungen att googla Trollkarl/Illusionist. Förklaringen är = Man skapar en värld för en publik genom falska sinnesuttryck.

Då slog det mig att det är ju precis så våra illusionister gör här i kommunen. De skapar en bild av att Vaggeryds kommun tar ansvar och har en öppen dialog med sina medborgare. Likt Joe Labero har de det på sina egna villkor. Joe Labero skulle inte sälja ut show efter show om publiken förstod illusionen.

Blåser vindarna då stängs dörrarna, när det är vindstilla då kommer det ut nån info så publiken ska applådera. Biblioteket i Skillingaryd, nattpatrullen, logpoint projektet, skolbyggnader är några frågor senaste åren som stannat bakom den stängda dörren. När vinden blåser vidare så glöms det bort.

Än så länge verkar min tidigare insändare ge en viss vind, för illusionisterna lyser med sin frånvaro, det är nästan så de trollat bort sig själva.

Jag efterlyser igen att jag vill ha svar från politikerna i Vaggeryds kommun. Vi behöver inte bygga murar mellan oss. Vi lär våra barn och ta ansvar och stå för det de gör. Vi lär dem senare i skolan om demokrati och den värdegrund samhället ska vila på. Vi vuxna ska vara deras förebilder.

Hoola bandola band gjorde en låt på 70-talet som heter Keops Pyramid. Den är fortvarande lika aktuell ungefär 40 år senare. Med en del av den låten väljer jag att nöja mig med insändare om detta ämne. Jag har framfört min åsikt.

”Keops Pyramid
Om ett folk som levde en gång som ville bygga ett torn.
Som skulle räcka upp till himlen.
Men ju högre upp man kom ju mer skilde sej dom som bodde där uppe ifrån dom andra och till sist blev tornet så högt att dom där uppe och nere inte längre förstod varandra.
Då rasade tornet samman

Så det verkar som i alla tider och bland alla sorters människor. Finns några som vill skapa pyramider där dom själva sitter överst och har makten i sin hand, medan dom som lever nedanför lyder.

Men om de uppe i det blå inte längre vill förstå utan föraktar alla dom som ger mat ska pyramiderna till sist bli deras minne.

Peppe

Taggar

7 reaktioner på Joe Labero kom på besök

Vi i SD har ensamt försökt att få en bredare granskning hur detta med investeringarna kunde gå så fel
När denna frågan om investeringsstopp var uppe i KS så la vi i SD ett tilläggsyrkande om:

”Anställningsstopp på kommunledningskontoret, samt stopp av förlängning av visstidstjänster, projektanställningar och tillsättande av konsulter”.

Detta skulle gälla under tiden för investeringsstoppet.
Att man gör så är brukligt, bland annat i det privata näringslivet.

Vi begärde också att ge parlamentariska utredningsgruppen i uppdrag att genomlysa kommunledningens uppdrag gentemot politiken, samt att se vad som är lagstadgat enligt kommunallagen i detta uppdrag.

Vi känner att om kommunledningskontoret sysslat med de skulle så hade detta inte detta behövt hända.

Detta röstades givetvis ner. I stället ska KS-presidiet göra detta.
De som sitter där och i KSAU verkar inte vilja att resten av politiken ska ha insyn!

Då jag sitter i den parlamentariska utredningsgruppen, där samtliga partier som finns i kommunfullmäktige är representerade, så tog jag upp detta även där.

Parlamentariska utredningsgruppen visade som väntat ingen större entusiasm.
Argumenten var allt från att detta var inte hörde till gruppens uppdrag, till att inte förstå vad det skulle leda till!

Jan-Erik Aronsson
Ledamot i KS
Sverigedemokraterna

Hej.
Följande: Biblioteket i Skillingaryd, nattpatrullen, logpoint-projektet, finns det politiska beslut på och dessa beslut är öppet redovisade i både ärendet och i protokoll. Finns på Vaggeryd.se
När det gäller skolbyggnationer så ska de först beredas i teknisk nämnd och i kommunstyrelsen och sedan öppet redovisas för godkännande i kommunfullmäktige.

Sedan är det ju så att politiker och och politiska partier tycker olika i olika ärenden. Men det alltid det demokratiska beslutet som gäller.

När vi samlade namn mot nedskärningar av biblioteket i Sryd fanns ärendet varken i nämndens kallelser eller i protokoll från deras sammanträden.
Den summan låg i budgetberedningen, omöjlig att upptäcka för en utomstående.
K Nilsson

Även dumma gatuarbeten som Storgatan-Götaforsvägen,och varför breddas inte bron över Lagan,sedan kan man undra om inte Storgatan skulle vara Huvudled i stället för Götaforsvägen för det blir en omväg till E 4-an.

Och vad händer när politiska beslut inte följs, Gjert? Får det några konsekvenser? Förutom att man som invånare tappar tron på att den politiska ledningen har förmågan styra.

Delar synen att det är viktigt att vi politiker har en kontinuerlig dialog med väljarna därför finns vi tillgängliga på marknader, Wik-dagar, andra utåtriktade aktiviteter och vi redogör vår syn i olika frågor inte minst Skillingaryd.nu. Vi har även bjudit in till möten vid flera tillfällen.

Vi Socialdemokrater tillhör dock inte den politiska majoriteten som består av de borgerliga partierna och miljöpartiet.
Men till skillnad från andra partier så gick vi emot neddragningarna på biblioteket och hade med en extra tjänst i vår budget 2019.

Vi gick också emot neddragningarna inom nattpatrullen och vi la ett eget budgetförslag i socialnämnden.

När det gäller logpoint-projektet och skolbyggnader så är det investeringar som samtliga partier stått bakom.

Vi tycker dock att konsekvenserna av de neddragningar som skett och som den politiska majoriteten genomfört på ungefär 5 % inte har belysts tillräckligt. Dessa neddragningar har vi gått emot. Däremot finns det beslut i dessa ärenden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *