Nyheter

Johanna: Jag hoppas att alla politiker står för sitt ord

Nyheter Johanna Karlssons medborgarförslag om att kommunen ska använda sitt kommunala veto när det gäller vindkraftparken i Boarp är ännu inte berett och kommer således inte vara på sammanträdesbordet under morgondagens arbetsutskott i kommunstyrelsen.

2019 såg planeringen ut så här

Johanna Karlsson från Mörkhultet skickade in sitt medborgarförslag i november gällande att kommunen ska använda sitt veto mot ändringsansökan om ny väg genom orörd mark och våtmark, samt större uppställningsytor för de större verken med längre rotordiameter. Den 28 november beslutade kommunfullmäktiges ledamöter att godkänna förslaget och remitterade det vidare till kommunstyrelsen för beslut och delgivning. Men än så länge får Johanna vänta på svar då ärendet ännu inte är berett av kommunledningskontoret så politikerna kan börja jobba med förslaget.

– Jag har i vanliga fall stort förtroende för hur kommunen sköter sitt arbete. Men det här är ett brådskande ärende där bolaget gjort för stora ändringar gentemot ursprungsansökan. Det får mig att fundera på om det är någon som medvetet fördröjer hanteringen av just detta ärende? Och i så fall varför? Finns det vissa individer som partiskt motarbetar det beslut som togs när kommunen enhälligt röstade nej till ändringsansökan? Det är fortfarande större uppställningsytor, nya vägar genom våtmark och skogar, fortfarande ett verk som ligger utanför vindbruksplanerat område, fortfarande för högt buller, större rotordiameter och effekt på verken och fortfarande ett verk på avstånd om 625 meter från vår husknut i Mörkhultet, berättar Johanna Karlsson. 

– Jag hoppas att alla politiker står för sitt ord. De var alla eniga om att rösta mot ändringsansökan för att den bröt mot vindbruksplanen. Men här står vi nu med samma utslag förutsättningar som innan, menar Johanna. 

I medborgarförslaget står det: ”Efter att kommunens och vår överklagan på mark- och miljödomstolens godkännande av dessa ändringar inte beaktades i Miljööverdomstolen, har nu Eolus dragit tillbaka sin ändringsansökan och håller i detta nu på att diskutera domens betydelse med Länsstyrelsen som medger att de nu får bygga både den nya vägen, större uppställningsytor och de större verken. 

Ett av verken ligger utanför vindbruksplanerat område och hamnar 625 meter från vår husknut på Mörkhultet i sydvästlig riktning och mot vår altan och trädgård. Bolagets uträkningar visar 39,1 db, både respektavstånd och bullergräns strider mot kommunens vindbruksplan. Kommunen kunde rimligtvis inte förutse den teknikutveckling som föranlett under alla dessa ändringar som skett sedan tillståndet gavs. Vi förslår därför att Vaggeryds kommun drar tillbaka sin tillstyrkan av ursprungliga ansökan och begär att få detta prövat”. 

Fotnot: Vi har sökt kommunens kanslichef, tillika beredare inför kommunstyrelsens sammanträde, för att få ta del av tidsplanen gällande Johannas medborgarförslag men inte fått något svar.

Texten uppdaterad; Kanslichefen meddelar att medborgarförslag § 137 från kommunfullmäktige handläggs just nu och kommer att tas upp vid arbetsutskottets möte den 22 februari.

Taggar

Dela


19 reaktioner på Johanna: Jag hoppas att alla politiker står för sitt ord

Denna fråga, har visat att Vaggeryds kommunpolitiker kan delas in i två delar.
De som vill lyssna på medborgarna och de som vill tysta de röster som skriker för sina liv och levnadsvillkor.
Det finns uppenbara tecken på att, en kritisk granskning av politikers agerande och avsikt, gällande vindkraft i Vaggeryd.
Att vi ska ha vindkraft är ingen självklarhet,
Att utreda om det är lämpligt, på ett oberoende sätt, verkar som en stor svårighet.

Denna fråga, har visat att Vaggeryds kommunpolitiker kan delas in i två delar.
De som vill lyssna på medborgarna och de som vill tysta de röster som skriker för sina liv och levnadsvillkor.
Det finns uppenbara tecken på att, en kritisk granskning av politikers agerande och avsikt, gällande vindkraft i Vaggeryd.
Att vi ska ha vindkraft är ingen självklarhet.
Att utreda om det är lämpligt, på ett oberoende sätt, verkar som en stor svårighet.

För varje vindkraftspark som uppförs minskar möjligheterna för de övriga kraftslagen att stabilisera nätet, vindkraft är inte reglerbar den har bara två lägen av eller på. Frekvensen på det Svenska elnätet är 50,0 hertz det måste ligga mellan 49,9 Hz och 50,1 hertz, så det är inte stora marginaler vi har att röra oss med. Skulle vi inte klara att hålla oss inom dessa marginaler kollapsar elproduktionen och då återstår vedspis och fotogenlampa. Så det stora problemet med vindkraft är kanske inte förfulade miljöer och förstörda skogsarealer.

All vindkraft som produceras i Sverige går utomlands i första hand till Tyskland. Anledningen är att de allra flesta verken byggs med utländskt kapital. Vår landsbygd är bara en plattform för dessa industriella byggen i den finaste natur vi har.
Om kommunen säger ja till detta säljer man ut de naturvärden som gör vår kommun till en av de finaste platser man kan bo på. Ju mer vindkraft som byggs desto mer el kommer ut på det europeiska nätet och konkurrerar med de priser som finns där. Detta gör att vi får betala samma priser som i övriga delar av Europa. Varför blev det så här? Anledningen är den avreglering som genomfördes 2015. Tidigare var Sverige ett eget elområde där vi kunde bestämma priserna själva. Var det överskott som till exempel på sommaren sjönk priserna ibland ner till 14 öre. På vintern när det var kallt steg priserna kanske till 50 öre men då gick all kärnkraft in och bromsade så att det stannade vid detta. Detta är vad Dagostar kallar Sverigepriser.
Om vi hade stått fast vid detta hade en stor del av svenskarna inte blivit ruinerade som vi är på väg att bli. Nästa vinter kommer att bli ännu värre. Man talar om dålig överföringskapacitet från norra Sverige till den södra delen som en av orsaken till de höga priserna. Hur kan vi då vissa dygn exportera 4000 megawatt. Varifrån kommer den elen? Politikerna far hela tiden med lögner inför svenska folket. Med tanke på de fakta som jag åberopar är det helt otroligt hur en enda politiker eller insändare kan intala sig själva att vi skall bygga vindkraft i vår kommun. Nu är det dags att förnuftet segrar och att all vindkraft stoppas genom att utnyttja rätten till veto. Den lär snart vara borta om politikerna får som de vill-

Svenska kraftnät säger ju själva att den mesta elen som exporteras utomlands kommer just från vindkraften. Skall det byggas vindkraft i Sverige bara för att sedan exporteras utomlands. Och vem tar hand om uttjänta vindkraftverk när det blir dags!

Lasse var bor du?
Det finns en lista man kan sätt upp sig på om man vill bli granne med ett vindkraftverk.
Sätt upp dig på den så kanske de bygger ett utanför ditt köksfönster. Så du får nått att titta på
Vänligen
Lasse Olsson
Ekesås

Kom igen nu. När ni lovat att ta upp dessa frågor vidare så gäller att ni står upp för era invånare. Detta är inte till gagn för någon i kommunen. Det är för tyskarna och av tyskarna detta planeras. Vindkraft är inte lösningen, varken på kort eller lång sikt! Kör på nu och visa nu politiker att ni helhjärtat bryr er om mjuka värden och era kommuninvånare.

Kärnkraft är snarare 30 år bort och det kommer inte att sänka någon elräkning på många år om ett vinstdrivande företag skall investera.

Vindkraft har den möjligheten!
Dessutom inom en snar framtid.

30 år?! Nu sprack du nästan.
6-10 år för fullskaligt.
Det är byggtiden, energikrisen är här nu så regering får fixa snabbspår för kärnkraften och ha inrikespriser för el så löser vi stabil el i många år framöver och kan dammsuga även när det inte blåser.

Hjalmar! Sverige exporterar redan nu 20 procent av den el som produceras i landet. Fler vindkraftverk kommer inte att sänka någon elräkning – strömmen kommer bara att gå på export och öka elbolagens enorma vinster. Så fungerar marknadsekonomin på elområdet.

Med tanke på elpriserna i Sverige, behövs den el som går att bygga ut snabbt.
Vi kan inte vänta i 10 till 15 år på ny kärnkraft.

Johanna, jag kan inte annat än hålla med dig i att allt som vindkraftsmotsåndare försöker fä fram i de kommunala irrgångarna bromsas så mycket det går.

SD:s motion om att omarbeta vindbruksplanen lämnades den 5 april till kommunfullmäktige och gick efter ”utredning” av Torbjörn Åkerblad daterad den 13 september in i det stora mörkret någonstans.

Trots att det gått fyra möten med kommunstyrelsens arbetsutskott och fem möten med kommunstyrelsen sedan detta datum dyker inte svaret (med förslag om avslag på alla punkter) upp förrän i kallelsen till det arbetsutskottsmöte som ska hållas i morgon.

Undrar vem av vindkraftskramarna i kommunens ledning som lagt det motionen med svar underst i en pappershög.

Skrämmande hantering!

Det är riktigt illa! Får det gå till så här? Jag kanske inte är så fel ute i att någon eller några medvetet förhalar inte bara vårt ärende!

Stig Svensson.
Brukar det ta fem månader att utreda och datera?
Brukar det även gå fyra månader samt massa möten innan det tas upp?

För inte kan det ta nio månader från förslag till avslut i vanliga fall? För i så fall så har Vaggeryds kommun lite förbättringspotential.
Vill veta vem som motarbetar kommunens beslutade veto.

Ja tyvärr är det så här demokrati fungerar i Sverige, du får tycka din åsikt, du kan demonstrera mot Turkiet, mot matpriser och inflation, men ska vi ha en vettig elförsörjning framledes i Sverige så måste du inse att vi måste bygga ut all elförsörjning i hela Sverige, även om det hamnar på din bakgård.
Ja till kärnkraft, men det är minst tio år borta.

”ja till vindkraft, men inte nära mig” säger många idag, men titta på din elräkning, staten kan inte subventionera hur länge som helst
Ja till kärnkraft!
Pensionär

Golf 12.
Enkel matematik en dag då det inte blåser:
1 vindkraftverk = noll kilowatt
1 000 vindkraftverk = noll kilowatt
Inte ens när det blåser kan vindkraftselen fungera som baskraft eller balanskraft, vi måste därför bygga ut elsystemet med lika stor reserv från valfri planerbar kraftkälla. Inte ekonomiskt, smart eller hållbart. Och nejdå! Jag har inte sån dubbelmoral att jag anser att nån annan stackare ska behöva få sin hemfrid störd eller fastighetsvärde raserat! Jag har tvingats bli tillräckligt påläst för att inse att vindkraft bara är ett sätt för utländska riskkapitalbolag att föra ut pengar från Sverige. Det har inget med hållbarhet, grönt eller klimat att göra. Och elen de tillverkar är i de allra flesta fall sålt på PPA-avtal utomlands redan innan spaden satts i backen.

Jag kan förstå att det svider i plånboken just nu, det gör det för de flesta! Men vindkraft är inte lösningen!

Elen från dessa verk är redan såld utomlands, de kommer inte att hjälpa Vaggeryds kommuns eller Sveriges elförsörjning med en endaste kilowattimme.

Om någon politiker förhalar eller kör sitt egna spel så är en JO-anmälan på sin plats och den politikern bör tas ur tjänst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *