Nyheter

Johannas medborgarförslag återremitteras

Nyheter Medborgarförslaget gällande att önskan att kommunen ska använda sitt veto mot ändringsansökan från vindkraftsbolaget, som ska etablera sig i östra delen av kommunen, gällande den nya vägen genom orörd mark och våtmark samt de större uppställningsytorna, återremitterades. – När politiken är som sämst, säger oppositionsrådet Thomas Axelsson (KD).

I Johanna Karlssons, från Mörkhultet, förslag finns att läsa:

”Efter att kommunens och vår överklagan på mark- och miljödomstolens godkännande av dessa ändringar inte beaktades i mark- och miljööverdomstolen, har nu Eolus dragit tillbaka sin ändringsansökan och domens betydelse medger att de nu får bygga både den nya vägen, större uppställningsytor och de större verken. Ett av verken ligger utanför vindbruksplanerat område och hamnar 625 meter från vår husknut i Mörkhultet i sydvästlig riktning och mot vår altan och trädgård. Bolagets uträkningar visar 39,1 dBA, både respektavstånd och bullergräns tider mot kommunens vindbruksplan. Kommunen kunde rimligtvis inte förutse den teknikutveckling som föranlett dessa ändringar som skett sedan tillståndet gavs. Vi föreslår därför att kommunen drar tillbaka sin tillstyrkan av ursprunglig ansökan och begär att få detta prövat”. 

Medborgarförslaget som ansågs av oppositionen skulle ha skyndsam hantering, då tiden är knapp, när förslaget inlämnandes i november förra året. 

Enligt tjänsteskrivelsen från kommunledningskontoret anses inte det vara juridiskt möjligt att dra tillbaka ett beslut om tillstyrkan som vunnit laga kraft. Under februari månads arbetsutskott fanns Johannas medborgarförslag med där beslutet blev att återremittera ärendet till kommunledningskontoret. 

Gert Jonsson (M);
– Vi återremitterar det här. Vi vill höra bägge sidor. Vi har förståelse för de som bor i området. Vi vill träffa vindkraftbolaget för så att de kan ge en bild och balans i ärendet, innan vi tar detta vidare. 

Thomas Axelsson (KD) är kritisk till behandlingen:
– När politiken är som sämst. Det här är ett brådskande ärende som skyndsamt ska hanteras. Risken är nu att vindkraftbolaget hinner påbörja byggande och ska vi nyttja vetot är det bråttom att besluta i ärendet. Att bjuda in Eolus i detta så ska vi bjuda in markägare också i diskussionen. Jag är väldigt tveksam till hanteringen. Det finns en annan bit i det här ärendet. Vetot som kommunstyrelsen tog beslut i, att åberopa vetot gjordes inte. Tjänstemännen gjorde en annan skrivelse och då blev det ett annat beslut i hovrätten.  

Gert Jonsson (M);
– Vi har olika uppfattningar. Laga kraft är vunnet. Vi kan lämna in det, men det har ingen juridisk betydelse. Vad som hände var att en det var en ny väglayout som vi skulle yttra oss över. Det föll då inte inte behövde prövas. Den gamla tillstyrkan gällde även för den nya väglayouten. 

Medborgarförslaget återremitterades således, utan politiskt beslut i frågan. 

Foto av Johnny Johansson i Piggaboda, Vislanda. Verken är 210 meter höga med 1 400 meter från närmsta verk till bostad.

Taggar

12 reaktioner på Johannas medborgarförslag återremitteras

En liten koll bara, bullerzonen kring skjutfältet, är arbetet och protesterna mot nybyggnadsförbudet också nedlagda av den berörda politiken?

Något veto som passligt har ”glömts” bort?

Nu när vi är på väg in i Nato och i allians med tyskarna även på försvarsområdet, inte bara med billig mark och miljöupplåtelse så faller väl frågan om att driva en justerad bullerzon, kan tänka?

För övrigt så blir de två släckta områdena för tyskarnas vindkraft sammanlagt i näst intill paritet med storleken på vårt skjutfält, inget nytt så att säga under solen.

Gert!
Titta på bilden, det är 1400 meter till verket, fundera på hur det skulle vara med ett avstånd på 625 meter.

Jag undrar också… Vad är det du ska bjuda in Eolus om?
Inte har ni väl röstat och tagit alla dessa beslut, utan att ni redan har den kunskap som ni tycker er behöva, för att ta ställning till de frågor ni ställts inför ?
Vadå balanserad bild, detta är Davids kamp mot Goliat, det ser vi ju I hela landet!
Förutom i fler och fler kommuner som börjar ifrågasätta om vindkraft till varje pris är det rätta.

Enligt mig så är det mycket tydligt att du behöver både mer förståelse och ta till dig mer information, även från den andra sidan, Gert!

Eller kan det vara så att du faktiskt börja tveka, jag blir lite hoppfull när du skriver att ni har förståelse för de som bor i området.

Det kanske är så att det inte är för eller emot, det kanske är det där med respekt till de människor som drabbas.

Förklara också hur tjänstemännen har rätt att göra en annan skrivelse när kommunstyrelsen bestämt att vetot ska åberopas, och att detta då orsakar ett annat beslut i hovrätten.
Med vilken rätt?
Detta låter mycket märkligt?

Är det då tjänstemännen som i sista hand avgör utgången i vissa ärenden?

Liselotte

Som utflyttad Vaggerydsbo är det med stor sorg jag läser om hur kommunen behandlar sina invånare. Min familjs planer på att återvända nu i vuxen ålder har grusats rejält. Vi vågar inte köpa hus på landsbygden i Vaggeryd, utan stannar kvar i Skåne. Här har flera kommuner dragit i nödbromsen vad gäller mer vindkraft, eftersom det nu börjar gå upp för de flesta att verken absolut inte bör placeras nära människors boendemiljö.

Jag upplever att det kommer att bli ett uppror från landsbygden inom vår kommun. Alla jag möter och samtalar med begriper/ förstår inte vad Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet gör med vår landsbygd.

Helt rätt Anders, har undrat länge varför C har börjat svika landsbygden. Är det för att ledningen bor i Stockholm?

Du säger ”vi kan lämna in det, men det har ingen juridisk betydelse”. Varför gör ni inte det då? Det spelar ingen roll om du inte tror på det, vi gör ju det! Du säger ju att du har förståelse för oss, så hjälp oss då lämna in detta, begär att få det prövat använd er av miljöbalken 16 kapitlet sjätte paragrafen och påtala de ändringar ni inte fått ta ställning till.

Bra Henrik! Skillingaryd.nu det hade varit intressant att få läsa en intervju med Gert där han får uttala sig i dessa frågor, samt de Frida brukar ställa

Kolla på bilden med 1 400 meters avstånd. Halvera detta avstånd så får ni det avstånd som M, S och C tycker är okej för vår kommun. Förlåt, jag glömde att EMP också tycker detta är okej.

Dra av 75 meter till så får du den verklighet som är godkänd av Länsstyrelse och kommun i Ekesås.

Vem av er normala skulle vilja leva så?

Gert, jag har frågat dig två gånger tidigare utan att få svar så nu frågar jag en tredje gång. Och den här gången vill jag ha ett svarar.

Tänker kommunen kompensera Johanna som får sin fastighet förstörd?
Numera kan hon inte sälja sitt hus för fastighetsvärdet har sjunkit med 70-80 procent på grund av vindkraften. Inga nya bygglov beviljas för att hennes hus ligger för nära farliga vindkraftverk. Och skulle hennes hus exempelvis brinna ner så får hon inte bygga upp det igen.

Hur tänker kommunen kompensera henne?

Mycket intressant att se om det vunnit laga kraft, kan ändras och med ett ställningstagande som man gjorde tidigare…
Och om politikerna vågar detta,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *