Nyheter

Johansson (S): Ser fram emot ett stimulerande samarbete med M

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Benkt Johansson (S)

Kan du beskriva dig själv?

– Jag är pensionär sedan tre år. Gift, bor i villa i Vaggeryd tillsammans med hustrun, en hund och en katt. Har varit med politiskt för S sedan 2010. Uppväxt i Skillingaryd och ”inflyttad” till Vaggeryd 1979. Har suttit med i samtliga nämnder och bolag förutom barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt Vsbo. 

Har du önskat, eller tilldelats, platsen i kommunfullmäktige?

– Jag talade om för partiet att jag står till förfogande och har denna mandatperiod fått uppdrag i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Vaggeryds Energi. 

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?

– Miljöfrågor och rättvisefrågor är det jag brinner för. Därför känns det positivt att Vaggeryds Energi och Waggeryds Cell tecknat ett samarbetsavtal om ett helt nytt koncept vad gäller fjärrvärme. Här öppnas en stor möjlighet att leverera fjärrvärme till ett mycket konkurrenskraftigt pris. 

Vad ser du fram emot under mandatperioden?

– Denna mandatperioden ser jag fram emot ett stimulerande samarbete med M, som jag tror blir mycket bra för kommunen, avrundar Benkt Johansson (S)

Benkt Johansson (S)

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid riksdag. Ledamöterna utses vid val vart fjärde år. I kommunens fullmäktige finns 41 ledamöter och 27 ersättare. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget och ekonomiska långtidsplaner, skatter, avgifter, årsredovisningar, köp och försäljning av fast egendom. 

Kommunfullmäktige utser även ledamöter i styrelser och nämnder samt beslutar om inriktningsmål för nämndernas verksamhet.  

Mandatfördelningen 2022-2026: S 13, M 8, SD 7, C 4, KD 4, L 2, EMP 2 och V har 1 mandat.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *