Nyheter

Jonsson (M): Det som engagerar mig är att kommunen utvecklas

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Gert Jonsson (M)

Kan du beskriva dig själv?

– Jag är 63 år och gift. Bor i Kvighult Blomsterlyckan och har tidigare varit företagare innan jag blev heltidspolitiker. Är kommunstyrelsens ordförande sedan 2016. 

Har du önskat, eller tilldelats, platsen i kommunfullmäktige?

– Jag ställde mig till förfogande och fick förtroendet.

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?

– Att Vaggeryds kommun utvecklas i en spännande, positiv och hållbar riktning.

Vad ser du fram emot under mandatperioden?

– Att arbeta under nya politiska förutsättningar och möjligheter, avrundar Gert Jonsson (M). 

Gert Jonsson (M)

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid riksdag. Ledamöterna utses vid val vart fjärde år. I kommunens fullmäktige finns 41 ledamöter och 27 ersättare. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget och ekonomiska långtidsplaner, skatter, avgifter, årsredovisningar, köp och försäljning av fast egendom. 

Kommunfullmäktige utser även ledamöter i styrelser och nämnder samt beslutar om inriktningsmål för nämndernas verksamhet.  

Mandatfördelningen 2022-2026: S 13, M 8, SD 7, C 4, KD 4, L 2, EMP 2 och V har 1 mandat.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Jonsson (M): Det som engagerar mig är att kommunen utvecklas

Förstår inte riktigt order utveckling?
Många med mig anser att avvecklingen varit stor för kommuninvånarna….

Tyvärr innebär utveckling för Gert att sälja mark och själ till företag som inte gynnar vår kommun. Arbetarna från Jönköping, skatten går dit företagets huvudsäte är. Kanske att vi får nedskräpning eller fler lastbilar tack vara vad som kallas hållbar utveckling. Finns säkert en bit skog ni missat som kan tas i anspråk och skrika utveckling. Samtidigt som det skapas en kommun utan själ som ingen kommer att vilja stanna i.
Var är planen för samhällsviktiga funktioner?
Eller är det verkligen så sorgligt att planen är att fokusera på stora lagerlokaler och ignorera nedgången av simhallen, skolorna, naturen och affärerna i vår lilla stad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *