Nyheter

Jordbruksmark blir skogsmark

Nyheter Enligt beslut från Länstyrelsen kommer jordbruksmark planteras med granskog utanför Hagshult

Arkivfoto

En anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion har lämnats in av skogsägare i Hagshultsområdet. Länsstyrelsen beviljar ansökan som gäller 1,2 hektar betesmark på fastigheten.

Länsstyrelsen förelägger sökande om att vidta försiktighetsåtgärder för att minska risken för negativ påverkan inom natur- och kulturmiljön och en skyddszon på två meter mot vattendraget ska lämnas oplanerad eller planteras med lövträd.

Även om det blev ett positivt besked till fastighetsägaren råder Länsstyrelsen att i första hand låta bli att plantera igen och istället fortsätta hävda jordbruksmarken, och i andra hand att plantera med lövträd.

Länsstyrelsen bedömer att nämnda natur- och kulturmiljövärden i beslutet inte skadas av den planerade skogsplanteringen under förutsättning att arbetet sker i enlighet med anmälan och ovan föreskrivna försiktighetsåtgärder.

Taggar

2 reaktioner på Jordbruksmark blir skogsmark

Bra för fastigheten ock ägaren om fastigheten producerar ! Skilj på betesmark ock åkermark. På 90-talet betalade länstyrelsen med allierade bidrag för att plantera igen åkermark! Om fastigheten är fri från euberoende låt marken växa igen med producerande växtlighet. Det kan inte någon myndighet hindra eller?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *