Nyheter

Kalcium orsakade skador i hand

Nyheter Ett barn fick skador på senor i handen på grund av att kalcium läckte ut i vävnaden vid behandling. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

En förlossning avslutades med akut kejsarsnitt efter försök att förlösa barnet med sugklocka. Barnet var medtaget men hämtade sig. Det noterades en blödning under huvudsvålen och sjunkande blodvärde hos barnet vilket föranledde blodtransfusion.

Efter ett par dagar fick barnet kramper som behandlades och utreddes. På grund av låga kalciumvärden gavs ett kalciumpreparat, och några doser gavs via en nål i handen. Efter att barnet fått den sista dosen, noterade personal att armen var rodnad och svullen och nålen i handen togs bort. Barnets allmäntillstånd stabiliserades men några dagar senare var handen mer rodnad och svullen och man misstänkte en infektion. Behandling med antibiotika påbörjades och barnet kunde skrivas ut från sjukhuset.

Då barnet fick mer symtom från handen tidigarelades återbesök. Ultraljudsundersökning gjordes och barnet behövde opereras av hand- och plastikkirurg på Universitetssjukhuset i Linköping. Kalcium hade läckt ut i vävnaden. Barnet har senare opererats vid flera tillfällen och har sannolikt fått bestående skador på senor i handen.

Barnet kommer att få genomgå fler operationer och det finns en risk att funktionen i handen kommer att påverkas, men omfattningen är svår att uttala sig om i dagsläget.

Det är känt att kalciumpreparat kan skada vävnad. Man bör i första hand, om möjligt, använda en kärlinfart med inflöde i en central ven eller ge läkemedlet utspätt och under längre tid. Region Jönköpings län har vidtagit åtgärder för att en liknande händelse inte ska inträffa igen.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *