Nyheter

Kåre berättade NTO:s historia

Nyheter På onsdagskvällen samlades cirka 40 personer i Bäckalyckan, Vaggeryd, för ännu en föreläsningskväll.

NTO:s vice ordförande Thore Ohlsson hälsade Kåre Boberg välkommen.  [1/3]

Publiken var förväntansfull  [2/3]

Fikapaus  [3/3]

Det var Vaggerydskännaren och NTO:aren Kåre Boberg som kåserade om nykterhetsföreningens historia under 125 år. Det blev en mycket intressant afton där Kåre vaskade fram en hel del guldkorn.

1892 samlades några personer i Magnisa stuga för att bilda Logen 519 Nordstjärnan. Många personer i den första styrelsen kom från det man kallar Västergränna, landsbygden väster om Waggeryd. Ledande personer var bland andra bröderna Johan Fredrik Lidén och ”Axel verkmästare” Johansson.

Till en början samlades man i snickarverkstäder och dylikt men 1901 byggdes godtemplarlokalen, som låg bredvid nuvarande CC-service. Där höll man sedan till med sina möten och från 1905 användes även Godtemplarön, senare kallad Missionsparken. Där hade man basarer med mera innan Bäckalyckan inköptes och började användas från cirka 1930.

Kåre berättade om verksamheter som Logen 519 Nordstjärnan startade, bland annat visades från 1915 filmer med Alexius Abrahamsson som vevande maskinist. 1922 ägnades mycket tid åt att vinna anhängare för totalförbud mot starka drycker vid det årets folkomröstning där dock motståndarsidan vann knappt. Kåre tog också upp det omskrivna ”pilsnerkriget” 1952.

Nykterhetslogen hade stor betydelse för kulturen i gamla Waggeryd. 1894 startades en blåsorkester och på 1920-talet Sångarbröderna. Senare startades också teaterverksamhet.

1957 började en ny epok då ”firma Wallenberg-Krantz”, det vill säga Uno Wallenberg, nuvarande hedersordförande, och Göran Krantz kom med i bilden. Ungdomsverksamhet drogs igång och sommarfester startades, det som nu är midsommarfest med ibland 2 000 besökare.

Före 1957 hade föreningen haft 84 olika ordförande med efter det endast två, Uno Wallenberg och Roland Emanuelsson har turats om. Kåre nämnde också att NTO i Vaggeryd flera gånger har vunnit riksmästerskapen i fotboll för NTO-föreningar. En gång ingick den Vaggerydsbördige landslagsspelaren Sven Andersson, Elfsborg, i laget.

1978 byggdes Bäckalyckan om så att den kunde användas året runt och att man nu planerar för en ytterligare utbyggnad tyder på att föreningen fortfarande är en av de mest aktiva NTO-föreningarna i Sverige.

Lars-Evert Eskilsson

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *