Nyheter

Karlsson (EMP): Jag ser fram emot att påverka

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Lennart Karlsson (EMP).

Kan du beskriva dig själv?

– Är en naturmänniska och tillbringar mycket av min tid i den härliga naturen som finns i kommunen. Är också en känslopolitiker med empati. 

Har du önskat eller tilldelats platsen i kommunfullmäktige?

– Jag har önskat platsen.

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?

– Sociala frågor, då bland annat att det ska vara möjligt att få tillgång till särskilt boende utan orimliga krav. Boendemiljön är viktigt så vi bör lägga mer energi på att synliggöra och tillgängliggöra våra vattendrag.

Vad ser du fram emot under mandatperioden?

– Jag ser fram emot att arbeta hårt med att påverka politiken så att hela kommunen ska vara med på tåget under den här mandatperioden. Hoppas att vi kan vara något så när överens om de större besluten gällande skola, vård och omsorg, avrundar Lennart Karlsson (EMP). 

Lennart Karlsson (EMP)

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid riksdag. Ledamöterna utses vid val vart fjärde år. I kommunens fullmäktige finns 41 ledamöter och 27 ersättare. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget och ekonomiska långtidsplaner, skatter, avgifter, årsredovisningar, köp och försäljning av fast egendom. 

Kommunfullmäktige utser även ledamöter i styrelser och nämnder samt beslutar om inriktningsmål för nämndernas verksamhet.  

Mandatfördelningen 2022-2026: S 13, M 8, SD 7, C 4, KD 4, L 2, EMP 2 och V har 1 mandat.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *