Nyheter

Kärvare tider kan väntas

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterades det ekonomiska läget i kommunen. 

Ekonomisk information lämnades av kommunens ekonomichef kring skatteprognoser och läget i stort till kommunens ledande politiker. 

Gert Jonsson (M);
– Det är en orolig värld. Vi har snabba inflationsstegringar och räntor. Vad innebär det för oss? Det är en svår pedagogik. Årets resultat kommer att vara rekordbra. Skatteprognoserna har blivit bättre och vi har sålt mer mark än vad vi planerat. Men 2023 och 2024 ser ut att bli tuff. Vi bör ha en budgetberedning för att korrigerar siffrorna inför nästa år. Det är en pedagogisk svår uppgift att förklara om det blir kärvare 2023 samtidigt som 2022 blir rekordbra, där vi kan hamna över förra årets rekordår till och med, menar Gert Jonsson (M). 

Thomas Axelsson (KD);
– Kostanden ökar med 11 miljoner kronor varav inflationen är 9 miljoner kronor. Inflationen har kostnadspåverkan. 

Kenth Williamsson (S);
– Skatteintäkterna har ökat betydligt mer än tidigare. Utvecklingen har blivit bättre än vi trott. Vi har också en bra försäljning. Däremot ser man att intäkterna från försäljningen på Stigamo kanske förskjuts över till nästa år. 

Ulf Abrahamsson (C);
– Det är inte så svårt. Vi vet inte fortfarande om vi gör bra på driften. Det stora resultatet är att vi sålt industrimark, det är en ingångspost. Förhoppningsvis säljer vi mark även 2023. Men driften är det viktigaste. 

Gert Jonsson (M);
– Det är svårbedömt. Det är nyttjanderättsavtal och vi har sagt att vi måste vara schyssta mot alla och se till att de har elförsörjning på Stigamo först innan vi säljer mark. Just nu lovas bara byggström. Det gör att det förskjuts lite. Men vi har inte tappat en enda kund ännu, så det är ingen ”ko på isen” just nu. Vi har också amorterat över 100 miljoner på våra lån, det känns bra. 

Skatteunderlagsprognos från SKR med en reviderad makroekonomisk prognos vilket innebär ett högt kostnadstryck som överstiger intäkternas utveckling presenteras. Pensionskostnaderna revideras upp kraftigt 2023 samt en revidering av kassaflödet baserat på ny bedömning av intäkter från industritomter gjordes. Under samma ärende lyfte Ulf Abrahamsson (C) upp frågan att kultur- och fritidsnämnden skulle få i uppdrag att återkomma med hur de ökade kostnaderna kommer att hanteras för ishallarna som drivs av Movalla IP och Vaggeryds IP med anledning av elpriset. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *