Nyheter

KD-ja till höghastighetståg

KD-ja till höghastighetståg

Nyheter – Byggandet av nya stambanor för höghastighetståg är en avgörande framtidsfråga för Sverige och för Jönköpings län.

Det gläder oss att Kristdemokraternas riksdagsgrupp säger ja till att fortsätta arbetet med nya stambanor för höghastighetståg, säger partidistriktsordförande Camilla Rinaldo Miller (KD) från Bredaryd och partikamrater.

– Genom investeringar i vårt järnvägsnät kan vi förkorta restiderna och öka resandet med tåg. Arbetsmarknadsregioner kan växa och människors förutsättningar att leva och verka i hela landet blir avsevärt bättre. Kostnader för investeringen i nya stambanor är stor, men vi och många med oss är fast övertygade om att nyttan genom fler jobb, ökad tillväxt och byggandet av många tusen nya bostäder är större än kostnaden.

– Motståndarna till nya stambanor för höghastighetståg lyfter fram behovet av upprustning av befintliga spår. Nuvarande spår behöver både rustas upp och underhållas, men det ska inte stå i motsats till investering av nya stambanor. För att framtidssäkra järnvägen behövs både ock för det behövs ökad spårkapacitet.

– Det är väldigt positivt att Kristdemokraternas riksdagsgrupp säger ja till fortsatt arbete med Sverigeförhandlingarna och inte tvärt nej som moderaterna och liberalerna gör. Sverigeförhandlingarnas utredning pågår fortfarande för fullt där förslag på finansiering och genomförande slutligt ska presenteras. Det är oseriöst att redan innan vi har alla underlag säga nej till en så viktig framtidsfråga.

Alternativa vägar för att finansiera nya stambanor bör undersökas och olika lösningar för de olika delarna av de ny stambanorna bör prövas.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *