Nyheter

(KD) tycker till om Hjortsjöns Camping

Nyheter Rekreationsområde för alla våra kommunmedborgare och speciellt för våra sommarlediga ungdomar

Yttrande som underlag till beslut om gällande framtiden för Hjortjöns Camping

Vi inom Kristdemokraterna ser många möjligheter att utveckla området i dess helhet. Både campingplats, och intilliggande badplats har ett stort värde för vår kommuns turism. Till detta ett rekreationsområde för alla våra kommunmedborgare – och då speciellt för våra sommarlediga ungdomar.

Flera av våra medlemmar har mer än 10 års erfarenhet av att driva denna camping. Med detta sagt, anser vi oss en bra bild och kunskap om hur denna campingplatsen/badplats kan utvecklas på ett positivt sätt, och dessutom blir lönsam.

Utvecklingspunkter Camping

 • Ny servicebyggnad. Nuvarande servicebyggnad ligger helt fel placerad, och bör dessutom upprustas till en standard motsvarande 3- 4 stjärnig standard enligt SCR:s regelverk. Nybyggnad på ny plats föreslås.
 • De 6 stugorna bör byggas om med VA-anslutning, mindre pentry, toalett och dusch. Till detta nyetablering av stugor till minst det dubbla. Det bör även finnas enklare stugor, med ett billigare pris. Detta för de gäster som endast önskar en övernattning och inte är villiga att betala ett högre pris.
 • Latrin/gråvattentömningsplats måste till för husbilar. Att detta saknas idag, påverkar beläggningen i hög grad. Detta bör finnas inom campingområdet.
 • Markförläggning av elledningar. De luftburna elledningar som idag gränsar till campingen borde istället förläggas i marken. Detta skulle frigöra en stor del extra mark för nya stugor och campingplatser. Sedan stormen Gudruns härjningar har de flesta energibolag budgeterat och planerat att ersätta luftledningar mot markkablar. Kommunen borde kunna få en överenskommelse med ansvarigt Energibolag att prioritera detta.
  Genom att ersätta luftledningarna med nedgrävda kablar uppstår miljö- och hälsovinster och mark friläggs för rekreation eller annan verksamhet. På grund av dessa samhällsvinster bör kommunen vara med att finansiera förnyelsen av kraftledningsnätet här och även i övriga delar av Vaggeryds kommun.
  Transformatorstationen kan vara kvar och flyttas vid ett senare tillfälle.
 • Campingområde bör säkras på bättre sätt för att undvika genomgångstrafik och tillträde till området för allmänheten.
 • Utökad yta för campingplats norrut. Om markförläggning av elledningar utförs, och en lite utsträckning av område norrut, skulle detta område användas för nyetablering av ett antal stugor och campingplatser. Detta är nödvändigt p g a lönsamhet.
 • Uppställningsplats för husbilar skall ske i campingens regi, och inte som idag på gratisparkering. Parkeringsplats borde förses med bommar.

Lönsamhet 

Som utredaren konstaterar är lönsamheten för dålig för denna storlek av camping.

Campingen behöver expanderas med både campingplatser och stugor för att uppnå en acceptabel lönsamhet. Till detta en standardökning till minst klass 3 enligt SCR:s rankning.

Värt att nämna är då campingen drevs av en ideell förening, visade den lönsamhet varje år.

Campingplatsen bör marknadsföras bättre, som tex skyltar från E4, men även via campingorganisationer och kommunens egen turistinformation.

Att arbetsmarknadsenheten fortfarande och även i framtiden driver detta ser vi mycket positivt till. Dock, bör tilläggas, att förbokningar och tillgänglighet för rådgivning under första delen av året är av vital betydelse för hur säsongen blir belagd. Med detta sagt måste AME ges möjlighet under försäsongen (Februari – Maj) aktivt arbeta med marknadsföring och bokningar.

Sammanfattning:

Vi inom Kristdemokraterna föreslår följande:

 • Att campingen fortsatt drivs i nuvarande regi med de förbättringar/upprustningar som erfordras
 • Att campingens standard upprustas till minst 3 stjärnor enligt campingens rankningsstandard
 • Att campingområde utökas något norrut, för att möjligera fler platser och stugor.
 • Att ny servicebyggnad byggs på området.
 • Att nyetablering av stugor och platser genomförs.
 • Att luftledningar markförläggs, för möjliggöra utökad expansion.
 • Att latrin/gråvattentömningsplats etableras inom område.
 • Att nuvarande regi ges utökad möjlighet att marknadsföra campingen.
 • Arr erbjuda husbilsplatser via campingen. Bommar för parkering, med avsikt att förhindra gratisövernattningar.

Kristdemokraterna i Vaggeryds kommun, genom
Thomas Axelsson, Ordförande (KD)
Jenny Larsson, Gruppledare ( KD)
Lars Ljungqvist, Ledamot Kultur och Fritid ( KD)

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *