Nyheter

Kemikalieanvändningen på golfbanor ska inventeras

Nyheter Vilka sorter och hur mycket växtskyddsmedel som används på de svenska golfbanorna är en fråga som intresserar Jordbruksverket och kommunerna.

Nu ska det inventeras hur mycket kemikalier som används på landets golfbanor, bland annat för att bekämpa ogräs.

Därför planerar Jordbruksverket tillsammans med Kemikalieinspektionen att under 2018 göra en inventering av hur dessa medel används.

Frågan aktualiserades redan 2015, då det framkom att kommunerna, som  har tillsynsansvaret efterfråga vägledning om användandet av växtskyddsmedel.

Arbetet kopplar till de nationella miljömålen giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet, säger Ingela Svensson som jobbar med tillsynsvägledning på Jordbruksverket. Integrerat växtskydd kommer att vara en viktig del av projektet.

Projektet som nu ska starta har tydliga mål:
Utveckla vägledningsmaterial för en enhetlig och effektiv tillsyn
Öka golfklubbarnas kunskap om regler för och hantering av växtskyddsmedel
Öka tillsynsmyndigheternas kunskap om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor
Upptaktsdagar planeras i augusti och därefter inleds tillsynsperioden på golfbanorna. Projektets resultat kommer att redovisas i mars 2019.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *