Nyheter

Kenth Williamssons syn på delårsbokslutet

Kenth Williamssons syn på delårsbokslutet

Nyheter Man kan lugnt säga att synen på delårsbokslutet skiljer sig mellan kommunalrådet i opposition Kenth Williamsson (S) och kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

– Visst ser det bra ut med prognosen på 20 miljoner. Men bakom den siffran finns fakta som vi inte ser i texten, konstaterar han.
Kenth Williamsson pekar på att pengar utifrån, i det här fallet främst ersättning från staten för ensamkommande på elva-tolv miljoner kronor, som tidigare inte legat på driften nu är synliggjorda.
– Dessutom har vi fyra miljoner från riksdagen i flyktingpengar som är låsta för just det ändamålet, säger han.
–  I verkligheten ligger prognosen alltså på budget, det vill säga fem miljoner kronor och det är långt från god ekonomisk hushållning. Man ska också vara medveten om att pengarna för ensamkommande ska användas i framtiden inte bara nu. Därför måste vi ha ”pengar på hög”.

I det sammanhanget framhåller han vikten av det ökade statliga stödet:

– Det är tydligt vilken förändring som ökade statliga medel innebär, påpekar han.
– Åren 2013 och 2014 hade vi en ökning på de statliga bidragen med åtta miljoner, mellan 2014 och 2015 var de 33 miljoner och kollar man 2015-16 handlar det om 58 miljoner, alltså en kraftig ökning av de statliga bidragen som stärker skola och äldreomsorg.
Kenth Williamsson gläds förstås åt att kommunen har växt med 177 personer mellan de två delårsboksluten vilket i sin tur betyder att också intäkterna ökar.

– Vi är ju en av få kommuner i länet som har vuxit över tid, säger han.

– Dessutom lyckas vi även plocka till oss människor från länet. Det har givetvis med vårt geografiska läge att göra. En utmaning är att göra oss mer attraktiva som arbetsgivare. Därför är det viktigt att utredningen om heltidstjänster kommer igång. Vi väntar fortfarande  på återkoppling i frågan.

 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *