Nyheter

Kilim (S): Alltid varit intresserad av samhällsfrågor

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Nadira Kilim (S)

Kan du beskriva dig själv?
I min nuvarande roll som verksamhetsutvecklare på studieförbundet NBV är människor alltid i centrum. Jag gillar att träffa folk, ordna mötesplatser, leda grupper mot målet. Alltid varit intresserad av samhällsfrågor därav mitt engagemang i politiken. Idag sitter jag i kommunfullmäktige och är ordförande i kultur- och fritidsnämnd. Jag tränar, går långa promenader, gillar frisk luft och lyssna på en bra bok.

Har du önskat, eller tilldelats, platsen i kommunfullmäktige?
– Jag visade intresse för både kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden. 

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?
Jag tycker att alla samhällsfrågor är lika viktiga men den här mandatperioden vill jag lägga fokus på att göra kulturen tillgänglig och möjlig för alla, skapa bättre förutsättningar för idrottsföreningar att utvecklas och även att stärka föreningslivet. Att vara stöd för våra föreningar. 

Vad ser du fram emot under mandatperioden?
Om man ska ta något konkret så är det en ny simhall i Vaggeryd. Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden sitter jag med i gruppen. Att se ett attraktiv och ett fint badhus/familjebad växa! Jag tycker att det är fantastiskt roligt att vara med och kunna påverka. Övrigt som jag ser fram emot är att se samhället utvecklas, att vår kommun har ett rikt och kreativt kultur- och fritidsliv för våra invånare.

– Sedan vill jag poängtera att jag tar inget för givet. Jag vill jobba för demokrati. Trygghet är idag ingen självklarhet. Jag vill göra något för nutiden och för framtiden, avrundar Nadira Kilim (S).

Nadira Kilim (S)

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid riksdag. Ledamöterna utses vid val vart fjärde år. I kommunens fullmäktige finns 41 ledamöter och 27 ersättare. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget och ekonomiska långtidsplaner, skatter, avgifter, årsredovisningar, köp och försäljning av fast egendom. 

Kommunfullmäktige utser även ledamöter i styrelser och nämnder samt beslutar om inriktningsmål för nämndernas verksamhet.  

Mandatfördelningen 2022–2026: S 13, M 8, SD 7, C 4, KD 4, L 2, EMP 2 och V har 1 mandat.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *