Nyheter

Klart med köp av fastighet

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade att godkänna köpekontraktet gällande fastigheten Skruvstycket i norra Vaggeryd. Kommunen betalar 4,5 miljoner kronor

Som vi tidigare berättat har arbetsutskottet lämnat en positiv signal gällande köp av fastigheten intill järnvägsövergången i norra delen av Vaggeryd. Kontraktet har nu godkänts av kommunstyrelsen. 

Kenth Williamsson (S);
– Vi tog beslutet att godkänna köpekontraktet. Vi behöver mark för framtida plankorsningar. Fastigheten kostar 4,5 miljon kronor.

Thomas Axelsson (KD);
– Det finns två hyresgäster i fastigheterna i dag och jag vill att det ska tas upp på kommande sammanträde, vad vi gör med dessa och kan vi få in fler. 

Den sistnämnda funderingen går till arbetsutskottet för beredning gällande fortsatt skötsel och hantering av fastigheten. Fastighetens areal är på 7 159 kvadratmeter och detaljplanen, som är från 1965, anger industriändamål.

Här är fastigheten som kommunen nu köpt för 4,5 miljon kronor

Taggar

Dela


Läs mer

Planerar att köpa industri

5 reaktioner på Klart med köp av fastighet

En plankorsning är en korsning mellan en väg och en järnväg,,,,

Mina frågor till ledande styret i Vaggeryds kommun är:

1. Hur ska denna tomt kunna bli en plankorsning?
4.5 miljoner är ett överpris och ett slöseri med skattepengar då byggnaden inte har något värde och
kommer att rivas. Det som återstår är en tomt.

2. Har det utförts markprover efter föroreningar eller blir det en repris på Torområdet?

Nu när ett mindre handelscentrum uppstår i korsningen Hammarvägen-Hokvägen så vore det väl passande att fräscha upp den här gamla fastigheten och anpassa den för butiksändamål. Det är ju ett bra läge!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *