Nyheter

Klartecken för Skänkelund

Nyheter För tre år sedan gjorde PHL en ansökan om planbesked för detaljplan för att bygga lägenheter i fastigheten Skänkelund

Efter sedvanligt arbete med detaljplan med alla moment som ska genomföras innan beslut kan fattas är kommunstyrelsens arbetsutskott nu framme vid att man godkänner granskningshandlingarna och att ställa ut planförslaget för granskning.

Totalt handlar det om att bygga 18 lägenheter inom Skänkelund och Dalhem 1. Det ska byggas lägenheter på övre plan och centrumlokaler på nedre plan. Från början var det tänkt att bli fem våningar men efter kontroll av Boverkets regler och framtagande av en tredimensionell illustration där bland annat sol och skuggor studerats har man fastnat för fyra våningar istället för fem. Man kommer också att se över parkeringsmöjligheter samtidigt som man säger att torget ska vara fredat för flexibilitet och skapande av grönytor. Efter beslut om att ställa ut planförslaget för granskning kommer planförslaget skickas till berörda sakägare och myndigheter, för inhämtning av synpunkter. Efter genomförd granskning kan antagande ske av detaljplanen, beroende på omfattning av inkomna synpunkter vid granskningen och eventuella behov av justering av planförslaget. Därefter kan byggnationen komma igång.

Taggar

Dela


6 reaktioner på Klartecken för Skänkelund

Nättrollen från Skillingaryd är aktiva som vanligt att gnälla när privata bolag satsa i vår kommun. Nu är jag ju ingen fastighetsbyggare men som ett privat bolag vill man ju gärna bygga där efterfrågan är stor för att inte förlora pengar. Kommunägda bolag och statliga bolag kvittar det ju för det är ju andras pengar (vi skattebetalare)

När ska det satsas i Skillingaryd? Här behövs en rejäl satsning både på bostäder och centrummiljön. Kommunen har två tätorter låt det märkas!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *