Nyheter

Kommunen agerar efter incident på skola

Nyheter För en tid sedan var det en händelse på en grundskola i Vaggeryds kommun där en elev upplevde sig hotad av en annan elev med ett tillhygge. Det har fått barn- och utbildningsförvaltningen att agera

Arkivbild

Det var alltså en incident på grundskolan med tillhygge inblandat som av någon anledning inte kommunicerades på ett sätt som det borde. Alla inblandade, från såväl skolan som de inblandade eleverna och deras vårdnadshavare, upplevde att det blev fel hanterat ur kommunikationssynpunkt. Det tog för lång tid innan vårdnadshavare informerades och rektorn hade inte fått information när denna kontaktades av föräldrarna till den utsatte eleven.

I all krishantering är det viktigt att ”äga” såväl händelsen som bilden av händelsen. Via den inträffade incidenten har vikten av tydliga rutiner och hur viktig kommunikation med alla inblandade är vid en liknande händelse aktualiserats inom barn och utbildningsförvaltningen.

De inblandade eleverna och deras föräldrar har träffats och pratat om händelsen i akt och mening att lägga det hela bakom sig.

Hur kunde det hända?

– Det kan jag inte svara på i nuläget, säger Stina Nordström som är utvecklingschef på barn och utbildningsförvaltningen. Det är svårt att kontrollera om någon elev har något olämpligt med sig till skolan, menar Stina Nordström och tillägger att skolan inte har rätt att visitera någon, inte ens vid misstanke. Det är bara polis och väktare som har den rätten.

Skollagen reglerar tydligt vad skolan ska göra i olika sammanhang men också med vad skolan får och inte får göra.

Vad gör ni nu?

– Vi vet ju att händelser av olika grad inträffar i skolorna, påpekar Stina Nordström men dessbättre är det sällsynt med allvarliga incidenter och ännu mera ovanligt med tillhygge inblandat. Alla vet vad som gäller när något inträffar, det handlar om snabbt hantera händelsen genom att kommunicera med inblandade och vid större händelse även rektor. I det aktuella fallet har skolan hanterat själva händelsen, det som brustit är just kommunikationen och det vill vi lära oss någonting av.

Många tycker att det är ju bara att stänga av en elev eller flytta denne till en annan skola. Det är inte så enkelt enligt Stina Nordström. En elev får stängs av maximalt en vecka och har även under avstängningen rätt till utbildning. Det är åtgärder som kräver noggrant underlag och kan inte göras godtyckligt. Att stänga av en elev är en kortsiktig lösning som ska användas restriktivt. Skolverket förväntar sig att skolan ska kunna hantera incidenter och olika händelser ur ett mer långsiktigt perspektiv och det görs också i Vaggeryds skolor menar barn- och utbildningsförvaltningen.

I den bästa av världar har man inga problem, men det kommer alltid att inträffa saker av olika allvarlighetsgrad i skolan. I det fallet kan det liknas vid vilken arbetsplats som helst där det också förekommer mindre lämpliga incidenter.

Hur går ni vidare?

– Med tanke på att det gick snett med kommunikationen i den aktuella händelsen ska vi arbeta fram en gemensam vägledning, säger Stina Nordström. En genomtänkt och god kommunikation är centralt då det händer något. Det gäller att kommunicera skyndsamt med inblandade elever, vårdnadshavare, övrig personal som kan ha information samt i förekommande fall med rektor. Det är också viktigt med relationer mellan de inblandade. Alla människor är olika och behöver bemötas på olika sätt. Det den ena tycker är en bagatell kan vara ett djupt sår hos någon annan.

Barn- och utbildningsförvaltningen ska nu utarbeta en vägledning för samtliga kommunala skolor i Vaggeryds kommun. Det blir rektorernas ansvar att all skolpersonal blir informerad om innehållet som kommer att utgå ifrån:

  • En allmän vägledning om tillvägagångssätt för hantering, utredning och åtgärder efter incidenter
  • Ett underlag för kollegiala diskussioner med utgångspunkt i olika scenarier
  • Vad ska informeras om och till vem, tänk alltid på vem som är mottagare av budskapet och se till att budskapet är korrekt paketerat
  • Vägledningen ska leda till likvärdighet i hanteringen och innehålla ett gemensamt stödmaterial
Taggar

Dela


4 reaktioner på Kommunen agerar efter incident på skola

Att visitera vid misstanke är ett ganska stort ingrepp på den personliga integriteten. Här pratas det ovan om visitation, inte om gripande.

Att känna igenom någons kläder är att utföra en kroppsvisitation (RB 28 kap 11 § tredje stycket). Enligt polislagen 19 § får en person i samband med ett gripande kroppsvisiteras av säkerhetsskäl (t ex känna efter vapen) eller för att fastställa identitet. Det gäller alltså även ordningsvakter eller någon som genomför ett envarsgripande (polislagen 29 §). Kroppsvisitation i syfte att beslagta ett föremål kräver att en polis gör det (RB 28 kap 13 §).

Med vilken rätt, och med vilket lagstöd har en väktare rätt att visitera någon? En väktare har inga särskilda befogenheter alls, det borde Stina Nordström veta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *