Nyheter

Kommunen får rätta sig i skjutfältsfrågan

Nyheter Länsstyrelsen hämmar riksintresset kring skjutfältet eftersom bullermätningarna riskerar överstiga 90 decibel och medför därmed begränsningar i var man får bygga. Vid kommunstyrelsens sammanträde nämner Ulf Abrahamsson (C) situationen som en "svår nöt".

Arkivbild

Kommunen började 2019 med att ta fram en ny översiktsplan med syftet att ge en tydligare bild kring markanvändningen. Senaste översiktsplanen antogs 2012. Den skickades ut på samråd i tre månader under 2022 och en hel del synpunkter för revidering kom fram.

Nu blir det problem med punkten kring skjutfältet eftersom regeringens bullerlagar sätter stopp för ett kommunens utveckling. Gällande bullerreglerna så får inte ljudnivån utomhus överstiger 90 decibel och då får inga nya bostäder eller annan störningskänslig bebyggelse tillåtas.

– Skjutfältet är en svår nöt eftersom bullret konstigt nog hoppar över Skillingaryd och upp till Pukarp. Jag tror majoriteten av oss inte riktigt har kunnat greppa frågan så jag tror vi behöver gå igenom det noggrant så alla förstår innan vi ställer oss bakom ett beslut, säger Ulf Abrahamsson (C).

– Det är inte bullret som är problemet utan det fiktiva och regelverket kring bullret. Är det för rigoröst, ja det kanske det är men skjutfältet påverkar riksintresset och bryter mot bullerlagarna, menar Gert Jonsson (M).

Vid årsskiftet är tanken att översiktsplanen ska börja gälla och då måste man ta hänsyn till länsstyrelsen hänvisningar kring bullret. Även om Vaggeryds kommun är en växande kommun så får man anpassa sig till länsstyrelsens synpunkter och skjutfältet förblir ett problematiskt utvecklingsområde. Kommunen får helt enkelt rätta sig efter länsstyrelsen.

– Det är bättre att vi har en plan än att vi inte har någon, det går inte stånga sig blodig, avslutar Ulf Abrahamsson (C).

 

Text: Linn Törnberg

Taggar

Dela


1 reaktion på Kommunen får rätta sig i skjutfältsfrågan

Börjar bli svårt att reda ut det med buller.
Såg på tv i helgen att hejarklackar kommer betydande över 90 decibel i ljudtryck.
Alltså inget byggande i närhet av fotbolls- och idrottsplaner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *