Nyheter

Kommunen går mot rekordresultat

Nyheter Kommunen kan, om prognoserna håller i sig, gå mot ett rekordresultat på plus 100 miljoner kronor för året

Vaggeryds kommun går mot rekordresultat

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott fanns delårsrapporten med per augusti 2022. Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsens berättar om rapporten: 

– Vi hade lite kärva signaler från början. Vi har en god följsamhet och prognossäkerhet. Tekniska nämnden har jobbat ifatt sig, socialnämnden ser ut att gå plus. Egentligen är det barn- och utbildningsnämnden som flaggat för minusresultat, då framför allt gällande gymnasiedelen och skolskjutsar. Miljö- och bygg går bra. På totala listan ser det väldigt bra ut. Det är en del som påverkar och då framför allt av engångskaraktär. Vi sålde terminalen och mycket mark, vi fick 11 miljoner mer i stadsbidrag. Ett antal ovan faktorer gör att det blir som det ser ut att bli vid årets slut. Den långsiktiga driften är en annan. Hur hanterar vi den här positiva information om att vi kan få ett resultat på 100 miljoner kronor har vi nu diskuterat. Vi hade ett mål på 30 miljoner och vi kommer långt över det. Det här ger oss utrymme i investeringar, vi höjer soliditeten vilket gör oss starkare. Vi ska dra nytta av detta, menar Gert Jonsson (M). 

Ulf Abrahamsson (C); 
– När vi presenterar det här vid årets slut måste vi vara tydliga. Vi har satsat miljontals kronor på att köpa Stigamo och Båramo och vi måste vara tydliga vad som är skillnaden på överskottet. 

Thomas Axelsson (KD); 
– Vi avsätter pengar utifrån resultatet. Det riktiga är egentligen 114 miljoner kronor. Vi vill förvalta dessa pengar väl, järnvägsutbyggnad och pensionsinbetalningar. Det är den stora vinsten som gör att vi kan fondera pengarna. 

Gert Jonsson (M) menar att extremt stora kostnadsökningar kommer framöver och att ”skutan så föras fram så jämnt och hållbart som möjligt” men konstaterar att kommunen har en stark ekonomi. 

Kenth Williamsson (S); 
– På något sätt är det viktigt att vi nyttjar de extra medlen och att vi försöker använda dessa för att sänka kostnader och investera mer och få ut pengarna i verksamheten. Det gäller att hantera tillväxten på rätt sätt. Annars blir det problem. 

Den sammanfattande analysen gjordes att det är en god ekonomisk hushållning i kommunen, en bra kvalité i verksamheterna och en god utveckling under året vilket totalt ger en delvis god måluppfyllelse för perioden. Det ekonomiska resultatet per augusti uppgår till nästan 140,8 miljoner kronor och balanskravsresultatet, avräknat reavinster fastigheter till 81,3 miljoner kronor. Prognosen för helåret bedöms till 50 miljoner kronor vilket förutsätter att ett antal engångskostnader verkställs. Utifrån det goda resultatet som delvis förklaras med någon större engångsintäkt kommer ett antal politiska förslag beredas politiskt under hösten.

Bland annat bereds förslag om att göra en så kallad partiell inlösen av kommunens pensionsskuld om 25 miljoner kronor inklusive löneskatt. Därutöver föreslår mellan 23 till 26 miljoner kronor verkställas som en avsättning kopplat till avtalet om kommunal och regional medfinansiering av järnvägen Jönköping-Vaggeryd-Värnamo/Nässjö som ligger med i Trafikverkets nationella plan för perioden 2024-2029. Utöver detta kommer en stor skolbyggnad på Hjortsjöskolan i Vaggeryd att byggas, samt betala ett antal temporära etableringskostnader gällande vårdcentralen i Skillingaryd, Nya Götafors skola i Vaggeryd. 

Taggar

6 reaktioner på Kommunen går mot rekordresultat

Kan vi äntligen få en ny vårdcentral inne i Vaggeryd.
En som de gamla inte behöver åka färdtjänst till.
Placering nu är idiotisk, långt ute i tassemarkerna.
Om man har hög feber och vandra ända dit.
Alla har inte bil eller anhöriga som kan skjutsa.
Dessutom får jag allergiska besvär vid varje besök i nuvarande vårdcentral.

Vad dåliga de som beslutar om budgetarna måste vara då förvaltningarna kunde få mycket mer. Då skulle ju inte behöva traska i sex centimeters snö och lite asfalt kunde läggas på infarten till Hemköp och lite till löner till hemtjänstpersonalen så det blir populärt att söka sig till Vaggeryds kommun

100 miljoner som inte gått tillbaka till verksamhet såsom skolor med mera, helt otroligt. Är det någon förutom de styrande som kan känna sig nöjda med detta resultat?
Mina skattepengar ska rulla i verksamheterna och inte stå på sista raden som ett plustecken=nöjda styrande!

Och ändå är det helt kaos med skolor i kommunen? Hur i hela friden kan det bli så om kommunen går plus 100 miljoner kronor?

Kanske kan våra barn och ungdomar få skollokaler som är lämpliga då? Eller kanske kan vi sluta skära ner på lärare i våra skolor?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *