Nyheter

Kommunen om Helmut-fallet: ”Olyckligt”

Nyheter I kölvattnet av en IVO-anmälan mot Vaggeryds kommun har de nu IVO-anmält sig själva. På tre år försämrades Helmut Lanners munhälsa radikalt när han bodde på Furugården i Vaggeryd. – Det är olyckligt att detta har hänt, skriver socialchef Lotta Damberg i ett mejl.

Lotta Damberg är socialchef i Vaggeryds kommun. Foto: Genrebild och Sara Mejving.

Under de sista åren av sitt liv led 86-årige Helmut Lanner av Alzheimers. Detta gjorde att han 2018 placerades på en demensavdelning på Furugården i Vaggeryd. I höstas framkom det att hans munhälsa kraftigt försämrats på tre år. Sonen Håkan Lanner har i tidigare artikel berättat att rutinerna om hur Helmuts tänder skulle skötas har brustit.

I en egen utredning som Vaggeryds kommun gjort (Läs mer genom att klicka här) har man identifierat en rad brister som de menar lett fram till detta. Något som nu gjort att man Lex Sarah-anmält sig själva.

Helmut Lanner avled i slutet av januari i år. Några dagar tidigare hittades han liggande bredvid sin säng. Det rörelselarm som ska varna personalen om en brukare är på väg att sätta sig upp hade inte utlösts. Håkan Lanner säger att han inte vill lasta personalen för det inträffade, det är inte deras ansvar att kontrollera att utrustningen fungerar berättar han.
– Jag menar att sådan här utrustning måste testas regelbundet för att verifiera att larmen fungerar. Det sitter ju batterier och sådant i de här prylarna och det räcker med att ett batteri blir dåligt, då fungerar ju inte utrustningen. Den måste verifieras med jämna och ganska täta mellanrum.
– Jag menar att det inte ligger i vårdpersonalens händer, de ska hålla på med vård och omsorg. De ska inte testa teknisk utrustning.

Skillingaryd.nu kontaktade Lotta Damberg som är socialchef i kommunen för att höra hennes och kommunens syn på det inträffade. Hon bad att få återkomma i mejl och nedan har ni frågorna vi ställde och svaren hon gav.

På tre år försämrades Helmut Lanners tandhälsa radikalt. Enligt kommunens egen utredning så har det brustit i rutinerna gällande skötseln av hans tänder. Bland annat så har det inte satts upp en signeringslista, och dokumentationen har varit bristfällig. Kommentar på det?

– Det är olyckligt att detta har hänt. Vi kan tyvärr inte av sekretesskäl uttala oss i enskilda fall mer än som gjorts i den utredning som du tagit del av.

Generell fråga. Enligt samma utredning verkar det finnas en rädsla bland personalen i att dokumentera för mycket. De ska tydligen ha utbildats i att inte dokumentera för mycket. Vad är syftet med att ge en sådan utbildning?

– I föreskrift för handläggning av social dokumentation ska händelser av vikt dokumenteras. Inget annat har utbildats om. Vi har kontinuerligt utbildningar kring social dokumentation för att det är en skyldighet att dokumentera enligt socialstyrelsens föreskrift.

Är det inte viktigt att dokumentera så mycket som möjligt för att undvika att saker och ting faller mellan stolarna?

– I föreskrift för handläggning av dokumentation ska händelser av vikt dokumenteras.

Hur går ni vidare för att få/lära personalen att dokumentera på rätt sätt?

– Vi har kontinuerligt utbildningar kring dokumentation.

Generell fråga. Vilka rutiner har ni kring tandhälsa i kommunen?

– Vi har ett utförande som personalen följer som bygger på regionens behandlingsplan för tandvård, så kallade tandvårdskort.

De anhöriga till Helmut Lanner säger att de velat ha förklaringar från ansvariga chefer på boendet angående den försämrade munhälsan. Men de känner att de bara kommit med bortförklaringar. Kommentar på detta?

– Enligt utredningen finns det en komplexitet som inte ger ett entydigt svar på frågan. Vi inväntar fortfarande svar på IVO:s granskning av ärendet.

Enligt anhöriga var Helmut Lanner utan kontaktperson under tre månaders tid. Stämmer detta? I så fall, hur kan det ha blivit så?

– Kontaktman är inte lagstadgat. Generellt utser vi kontaktpersoner i samband med inflytt. Det kan förekomma att en person inte har en kontaktman under en tid exempelvis vid personalrekryteringar.

Enligt anhöriga så ska både de och tandhygienist försökt få boendet att ta Helmut till tandläkaren. Men att det dragit ut på tiden. Varför?

– Vi kan tyvärr inte uttala oss mer än som gjorts i den utredning som du tagit del av.

Samma vecka Helmut Lanner avled så föll han då ett rörelselarm inte utlöstes som det skulle. Hur ser rutinerna ut kring skötseln av rörelselarmen?

– Vid indikation på att larm inte fungerar kallas på service från leverantör av larm.

Vem är ytterst ansvarig för att dessa rörelselarm ska fungera? Jag tänker exempelvis kontroll av batterier och dylikt. Är det personalen eller hur ser det ut?

– Personal får information på sin sökare att ett larm är ur funktion och tar kontakt med larmsamordnare. Larmsamordnare tar kontakt med leverantör.

Har rutinerna kring skötseln/kontrollen av rörelselarmen ändrats sedan händelsen med Helmut Lanner?

– Vår tidigare rutin gäller fortfarande.

Enligt anhöriga ska personalen ha kontaktat sina chefer efter att det framkommit att Helmuts rörelselarm inte fungerade. De (personalen) hade då blivit tillsagda att felanmälan skulle göras dagen efter och att vårdpersonalen i stället fick ha tillsyn en gång i timmen. Kommentar till att felanmälan fick vänta till dagen efter?

– Ansvarigt team bedömde att rutin för larm skulle följas.

Hade inte Helmut tätare tillsyn än en gång i timmen? Jag tänker då eftersom han var väldigt sjuk.

– Det görs alltid en individuell bedömning

Sonen Håkan Lanner säger följande:

”Inte en enda gång har man bett oss anhöriga om ursäkt för att det har gått illa. Det gör mig otroligt ledsen och sorgsen. Det visar på en fruktansvärd dålig empati och förståelse för det som har hänt och för den arbetssituation som personalen har samt den press de får på sig”.

Kommentar?

– Det är alltid olyckligt när enskilda drabbas. Vi försöker ha kontakt med anhöriga kontinuerligt.

Generell fråga. Det har varit fler incidenter på Furugården än de två ovan. Jag tänker bland annat på en händelse där en vårdare misstänks för att ha slagit en boende. Hur upplever ni chefer att arbetsmiljön är på Furugården?

– Vi hade på senaste sammanträdet i socialnämnden uppe en färsk medarbetarenkät som visar på en god arbetsmiljö överlag i socialförvaltningen.

Generell fråga med hänvisning till ovan fråga: Kommer ni gå till botten med vårdsituationen i kommunen?

– Vi arbetar ständigt med förbättringar.

Taggar

Dela


6 reaktioner på Kommunen om Helmut-fallet: ”Olyckligt”

Tänker ofta på att den dagen jag inte kan sköta munhygienen. Jag har ett par tänder där det alltid fastnar mat. Tandborstning fungerar inte för att få väck det som fastnat. Undrar om de kanske 20 olika som ska hjälpa mig får reda på mitt problem. Tror inte det. En ledsam fundering. Tänk om jag blir arg och vägrar öppna munnen. Då får jag finna mig med dålig tandstatus och illaluktande andedräkt. Något att fundera på för dig som läser detta.

Det här är ju glädjande att tidningen ställer frågor om missförhållanden och misslyckanden i kommunen. Tyvärr så har ju vissa möjligheten att gömma sig bakom: Vi kan inte uttala oss om det enskilda fallet och bara uttala sig svävande på frågorna. Det finns många misslyckanden på andra områden där ansvariga behöver svara på frågor.

På alla mina år har jag aldrig varit med att det varnar för dåligt batteri på golvlampa, däremot på personliga larm varnar vid batteribyte.

Tandhälsa upplever jag som ett problem överlag hos äldre. Beror inte enbart på personal utan speciellt bland dementa att de inte vill samarbeta och som personal får man aldrig tvinga någon.

Grava missförhållanden äger rum på minst ett annat boende i kommunen. Kommunledningen och socialnämndens arbetsutskott vet om detta men jobbar systematiskt med att tysta ner det, lägga locket på och att smutskasta de som begär att det ska utredas.

Känns tråkigt att du känner att du måste kritisera chefer som blir uthängda i pressen under anonymt namn. Då kan du hålla på det om du inte vill stå för det!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *