Nyheter

Kommunen överraskades när äldreboende ska granskas

Nyheter 67% av totala antal döda i covid-19 bor på kommunalt boende i 40 av landets kommunen. Vaggeryds kommun pekades under gårdagen ut som en av de kommuner som nu ska granskas vidare av IVO då närmare 90% av avlidna inom förvaltningens verksamhet bott på äldreboende

På Furugården har åtta personer avlidit enligt socialstyrelsens statistik

Nio personer totalt har avlidit i kommunen till följd av covid-19. Åtta av dessa har bott på särskilt boende vilket då utgör 88,9% av antalet totalt avlidna, inom socialförvaltningens verksamhet, i covid-19.

Detta gör att Vaggeryd, tillsammans med Gnosjö, hamnar på högt andelstal när det gäller avlidna inom äldreboende och är två av kommunerna i länet som kommer att granskas ytterligare av IVO. Enligt socialstyrelsens information tidningen har fått ta del av visar deras statistik där den underliggande dödsorsaken varit covid-19 och har gjorts efter de dödsorsaksintygen som inkommit till myndigheten.

Enligt information är Vaggeryds kommun en av de särskilt drabbade kommunerna som har högst andel avlidna i covid-19 av boende på äldreboende och 40 kommuner i landet står för nästan 70% av alla dödsfall totalt i landet. I de övriga 250 kommunerna har dödligheten varit lägre.

Vaggeryds kommuns andel är beräknad utifrån antalet avlidna och antalet boendeplatser inom varje kommun. Antalet platser på ett särskilt boende spelar roll och en kommun kan ha få antal döda, men ändå få en hög andel om man även har få boendeplatser.

Beräkningen socialstyrelsen gjort är fram till 1 juli där det även konstaterats att 5 325 personer totalt har avlidit i landet varav 4 785 har varit över 70 år och 540 personer under 70 år. 2 511 personer har avlidit på ett särskilt boende och 1 351 personer inom hemtjänsten.

Kommunen har idag lämnat ut ett pressmeddelande där man särskilt vill framföra att samtliga medarbetare i socialförvaltningen har gjort – och gör – ett fantastiskt arbete varje dag för att hantera och begränsa smittspridningen. Vidare fortsätter man;

– Vi överraskades vid regeringskansliets presskonferens över att vi särskilt ska granskas då vi inte tidigare har fått några indikationer om att vi skulle vara särskilt utsatta eller drabbade. Dock ser vi positivt på en fördjupad granskning och analys av IVO, då detta är viktiga delar i utvecklingen och utvärdering av våra verksamheter. Angående den fördjupande insynen har kommunen inte fått någon detaljerad information kring vad som föranleder den särskilda granskningen, dock har kommunen fått underrättelse om att fördjupad tillsyn ska ske. Utifrån detta har vi delgivit IVO den information och de uppgifter de hittills begärt. Att vi är en av de 40 särskilt drabbade kommunerna baseras på statistik där jämförelse görs mellan dödstal i covid-19 och antalet befintliga platser i särskilt boende inom äldreomsorgen.

– Det bor cirka 120 personer i särskilt boende inom äldreomsorgen och det är jämförelsevis få personer vilket beror på att kommunen på olika sätt arbetar för att man ska kunna bo i eget boende så länge som möjligt. Dels möjliggörs det genom satsningar på trygghetsboende och boende med hög tillgänglighet och dels genom satsningar inom hemtjänsten. Detta gör att kommunen hamnar högt i statistiken över antalet avlidna i covid-19 i särskilda boende jämfört med kommuner som har ett större antal särskilda boendeplatser, meddelade idag kommunen via ett pressmeddelande.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Kommunen överraskades när äldreboende ska granskas

Vad spelar det för roll vem är med på listan, dör människor är det bra med en utredning. Men inget är värre än att gömma info från invånarna som kommunen gjort.

IVO har nu backat och sagt att Vaggeryds kommun aldrig skulle varit med på listan. Detta framgår här på Skillingaryd.nu.
Vill passa på att tacka alla ni hjältar inom äldreomsorgen som gör en jätteinsats för våra äldre. Guld till er!

Det kom ju inte som en som en blixt från klar himmel. För någon eller hur? Men all personal på fast och timme – ni är guld värda

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *