Nyheter

Kommunen reglerade gamla lagfarter

Nyheter Vid Götafors skola i Vaggeryd och Bondstorps skola har nu kommunen köpt mark av Svenska kyrkan.

Arkivfoto; Nu är även lagfarterna reglerade på det som tidigare har varit kyrkans mark

– Vi har reglerat våra lagfarter då det, för länge sedan, blev skola på kyrkans mark. Nu har vi justerat så att även marken är vår, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

De gamla lagfarterna har inte var rätt tidigare, men nu har kommunstyrelsen gått igenom och köpt fastigheten Bondstorp 10:1 och delar av 13:1 där skolan är placerad samt Magistern 1 i Vaggeryd där Götafors skola ligger.

Kommunstyrelsen har även skrivit ett nyttjanderättsavtal mellan kommunen och Bondstorps församling avseende skollokaler och skolområde i Bondstorps samhälle. Köpeskillningen för fastigheterna är satt till en krona per fastighet med hänsyn till att markfrågan härrör från tiden när kommunen tog över skolundervisningen från kyrkan…

 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *