Nyheter

Kommunen riskerar böter för dålig skolmiljö

Kommunen riskerar böter för dålig skolmiljö

Nyheter Arbetsmiljöverket har lämnat omfattande vitesförelägganden till Vaggeryds kommun om brister i skolmiljön.

Det sammanlagda bötesbeloppet ligger närmare en miljon kronor om inte åtgärder vidtas under de kommande månaderna.
Huvudföreläggandena gäller brister i arbetsmiljön på Fågelforsskolans högstadium i Skillingaryd och på Fenix 2 i Vaggeryd för sammanlagt 700 000 kronor.

Allvaret i de här frågorna bedöms som så stort att barn- och utbildningsnämndens presidium  inom kort ska ha ett ”toppmöte” med kommunalråden Allan Ragnarsson och Kenth Williamsson kring de här vitesföreläggandena.

Arbetsmiljöfrågorna sorterar alltså inte under barn- och utbildningsnämnden utan på kommunledningens bord via fastighetsenheten.
Arbetsmiljön på Fågelforsskolan och Fenix 2  har varit rena följetongen på senare år. Och bristerna tycks alltså finns kvar.
– Vitesbeloppet för ohälsan på Fågelforsskolan ligger på  300 000 kronor. Många elever säger att de upplever besvär vilket har lett till att rektorn haft uppe frågan med fastighetschefen, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Jenny Larsen (KD).
– Alla är upprörda över detta eftersom problemen är väl kända. Luftkvalitetsmätningar har genomförts men det verkar som om Arbetsmiljöverket inte tycker att öppna fönster och vädring på rasterna är tillräckligt. Man vill se andra typer av åtgärder.

Enligt kommundirektör Bengt-Olof Magnusson kommer kommunen att överklaga. Man har gjort mätningar som gett andra resultat.

På Fenix 2 handlar det enligt Jenny Larsen om åtgärder som inte genomförts men som i likhet med åtgärderna på Fågelforsskolan ska vara verkställda 1 september.
Det talas om svarta påväxter under fönsterbrädor, om skador på mattor och golv som orsakats av fukt. Här finns sedan tidigare en plan på åtgärder men genomförandet har avstannat. Endast en del av åtgärderna är gjorda på grund av olika syn på ansvarsfrågan. Här riskerar kommunen vite på 400 000 kronor.

Det återstår nu bara en dryg vecka av läsåret. Därmed finns det tid att åtgärda problemen under sommaren utan att det behöver inkräkta på undervisningen.

Ytterligare ett föreläggande på 100 000 kronor finns på Fågelforsskolans toaletter. Men där är åtgärder på gång.
Dessutom har Arbetsmiljöverket lagt ett föreläggande på 100 000 kronor för den 1 december med krav på en tydligare kommunikation kring de här åtgärderna/frågorna.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *