Nyheter

Kommunen ser över sitt fastighetsbestånd

Nyheter Kommunen har köpt fastigheter genom åren och nu vill man se över vad som kan vara lämpligt att sälja.

Arkivbild

Kommunstyrelsens arbetsutskott har påbörjat en diskussion om vad som behöver göras med flera av de fastigheter. De konstaterar att de har köpt fastigheter av olika karaktärer genom åren, en del som inte passar in i det kommunala ägandet och som nu riskerar att kosta mycket pengar i form av underhåll och renovering. Pengar som behövs bättre för de stora investeringar som kommunen gör och planerar för. Politikerna menar också att det vore mera rimligt att det kommunala bostadsbolaget bör vara huvudman för fastighetsbeståndet. Men det har ännu inte påbörjats någon djupare diskussion med Vsbo.

I dags dato har de inventerat ett antal byggnader runt om i kommunen som nu ska värderas och kan komma att säljas. Det kan handla om utomstående eller om de som har verksamheter i lokalerna är intresserade att köpa fastigheterna.

De fastigheter som diskuteras inledningsvis är följande:

 • Morarp 2:13 Pizza /Affär/ 6lägenheter i Hok
 • Värdering klar till försäljning, kontakt tas med VSBO som har grannfastighet och kan eventuellt ha intresse.
 • Gästgivaren 5 Hälsan Småland/AvinovaSOC Hemtjänst/
 • Hemtjänst flyttar över till Mejeriet,
 • Avinova företagshälsovård kvar. KS tar upp inriktning 2020.
 • Värdering beställs.
 • Uret 1 Korttids gamla SOC LSS-HVB 2019 Värdering klar för försäljning,
 • Användes som HVB boende 2017
 • Saturnus 8 Frisörsalong/lägenhet
 • Utreds 2020, KS tar upp Inriktning för området. Värdering beställs.
 • Gästgivaren 4 Teds restaurang/2 lägenheter
 • Säljs 2020 efter att Mejeriområdet färdigställts.
 • Tor 1 Villa Vaggeryd. AME har kontrakt, villan är i mycket dåligt skick och stora insatser måste göras för att inte förlora i värde. Utreds och värdering beställs.
 • Haren 2 Villa Betaniagatan. Värdering beställs.

Källa: kommunala handlingar

Inga beslut är fattade men inriktningen går mot försäljning av någon/några av de fastigheter som inventerats

Taggar

Dela


1 reaktion på Kommunen ser över sitt fastighetsbestånd

Vem äger kommunens fastigheter – de som sitter i kommunhuset eller vi skattebetalare? Verkar som så att i kommunen är de som sitter i kommunhuset de som äger alla gator o fastigheter i kommunen och slösar med våra skattekronor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *