Nyheter

Kommunen startar upp krisledningsarbetet

Nyheter Vid den sedvanliga pressinformationen efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde såg under morgonen lite annorlunda ut. Ingen samling i kommunalrådets egna rum utan kommunledningen hade förberett för information i fullmäktigesalen där ett stort bord hade ställts iordning och stolarna var glesare än normalt. Förvaltningschefer och kommundirektör informerade om sitt arbete i rådande stund. Del 1 av 2.

Delar av krisledningsgruppen. Foto; Simone Kamm Vaggeryds kommun

Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande började berätta att ”Det här är en tuff situation. Jag känner mig som både medborgare och beslutsfattare och vi har goda förutsättningar att hantera den här situationen. Nu och för en tid framöver kan vi inte använda oss av samma teknik som tidigare. Men med alla goda krafter från civilsamhället, så är det ett liv efter det här. Vår förhoppning är att vi ska hantera den här situationen som uppkommit”.

Annika Hedvall, kommundirektör tillika ledare för krisledningsgruppen fortsätter;

– I måndags startade vi upp vårt krisledningsarbete. Vi har sedan tidigare en organisation för detta och krisledningsgruppen är kommunens ledningsgrupp. Vi fattar nya beslut och gör nya prioriteringar med snabbt förlopp där dagliga rekommendationer lämnas från regeringen. Vår krisledningstab leds av David Norrfjärd som är chef för kultur- och fritidsförvaltningen. Vi har valt den förvaltningen för att den är inte lika hård drabbad som social- eller barn- och utbildningsverksamhet. I gruppen jobbar även vår personalchef samt Fredrik Björnberg och Johan Sundgren, från räddningstjänsten, samt våra kommunikatörer. Även vår interna information är viktig. Vi har jobbat hårt med att ha en sammanhållen information. Det är oerhört viktigt att medborgarna känner förtroende för Vaggeryds kommun. Vi håller oss ajour med dagliga läget och vi ser över de olika scenarier som kan hända. Vi kan hoppas att vi inte får det här långa förloppet. Vi jobbar dock även för att påverkan kan vara under lång tid. Vi ska skydda utsatta grupper och minska smittspridning. Det övergripande uppdraget är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Det kräver redan nu att vi gör kraftiga prioriteringar. Vårt IT-stöd i samband med att vi ska driva undervisning, vi måste jobba med att prioritera. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi går inte utanför de nationella direktiven som lämnas. Vi jobbar väldigt tätt tillsammans i länet, där alla kommuner, Länsstyrelsen, regioner, polis och andra funktioner finns med. Det här är fortfarande i sin linda, men frågor som att fånga upp är att stöd till näringslivet som är hårt drabbat och hur vi kan hjälpa dem. Det handlar om att ge stöd till utsatta grupper och jobba tillsammans med civilsamhället och hjälpa de isolerade. Här måste vi hjälpas åt allesammans, säger Annika Hedvall som poängterar att vi har en tradition i kommunen där vi jobbar tillsammans.

Lotta Damberg, socialchef, berättar att förvaltningens egna krisledningsgrupp också har dragits igång.

– Vi träffas varje dag vid en fast tid. Vi diskuterar både det som händer centralt och vad som händer i vår organisation. I måndags hade vi 30 medarbetare som anmälde sjukfrånvaro. Siffran idag är 73 personer. Vi har dragit ner på vår öppenverksamhet inom äldreomsorgen för att vår personal ska jobba i de samhällsviktiga funktionerna. Vår mötesplats är stängd, vi är inte i ett allvarligt läge, men vi vill inte komma dit. Vi inventerar våra resurser och ser till att vi har kompetensen på rätt ställe. Våra egna restauranger har stängt ner, men man har möjlighet att få matlådor. Det här är kännbart slitsamt med all planering och vi gör inget annat än att ägna oss åt detta nu samtidigt som vi ska planera för sommaren. Vi måste fundera på hur vi ska räcka till över tid. Jag vill skicka med en uppmaning att inte besöka våra äldreboende, säger Lotta Damberg, socialchef.

Foto på krisledningsgruppen; Simone Kamm, Vaggeryds kommun.

Taggar

1 reaktion på Kommunen startar upp krisledningsarbetet

Vilken typ av åkommor har personalen eller dess barn. Det går en hel vanliga förkylningar och de brukar gå över på en vecka om inget tillstyrker. Krya på er där ute . Vi över 70 sitter hemma och ser på tv vad som händer här och ute i världen. Men vi friska pensionärer har möjlighet att gå ut och kan ta uppfriskande promenader. Alltid möter man någon som villig att prata på tre meters avstånd.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *