Nyheter

Kommunen välkomnar ungdomar till praktik i sommar

Nyheter Även i sommar kommer det vara möjligt för ungdomar födda 2005 och 2006 att söka sommarjobb i kommunal regi.

Arkivbild på tidigare feriepraktikanter som informerade turister om vad man kan göra inom kommunens gränser

Under en fyraveckors period på sommaren kan folkbokförda ungdomar i åldern 17 och 18 år söka feriepraktik. På kommunstyrelsen senaste sammanträde fanns frågan om det även skulle utökas till kommunens 16-åringar, då alla platser inte tillsattes under förra sommaren.

Gert Jonsson (M);
– Vi har haft en praxis. Förra året gick inte alla pengar åt. Kan eller ska vi erbjuda 16-åringar också? Arbetsmarknadsenheten och förvaltningen säger att man inte är riktigt framme där ännu, men nästa sommar kanske?

Annelie Borgström (S);
– Det här är en viktig fråga. Ungdomarna behöver yrkeserfarenhet inför framtiden. 

Gert Jonsson (M);
– Vi är 100 procent eniga att vi ska fortsätta med feriepraktik även under sommaren 2023 och vi vill att föreningar och kyrkor också är med i det här. Förra året hade vi 70 ungdomar på praktik och 2021 var det 114 ungdomar. Det viktigaste är att många får så många chanser som möjligt att testa arbetslivet. 

Magnus Thelin (L) yrkade bifall till förslaget och önskar gärna att utreda förutsättningar för att även erbjuda 16-åringarna feriepraktik. Under åren 2020 till 2022 har extra pengar avsatts för att kunna utöka antalet feriepraktikplatser så att alla unga inom åldersspannet har kunnat erbjudas plats. För att både kunna ge alla inblandade aktörer, förutsägbarhet och planeringsförutsättningar föreslår att göra de senaste årens modell mer permanent. Förslaget att alla unga (17 och 18 åringar) kan erbjudas plats även 2023 och därefter fortsättningsvis. Kommunstyrelsens budget för oförutsedda händelser föreslås täcka det eventuella underskott utfallet ger på befintlig budgetpost för feriepraktik. 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *