Nyheter

Kommunens solcellsutmaning antagen

Nyheter – Vi är med i denna utmaning om solceller, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsen arbetsutskotts ordförande

Solkraftsutmaningen har nått Vaggeryds kommun. För att uppmuntra installationen av solel i länet har ett kunskapshöjande tvåårigt projekt förankrats i Klimatrådet. Jönköpings län har ett mål att vid år 2050 vara 50% självförsörjande på förnybar el.

Förnyelsebar el måste öka kraftigt och för varje installerad, nätansluten solcellsanläggning i Jönköpings län fram till september 2018 kommer Klimatrådet installera en kilowatt solel. För att kunna genomföra utmaningen behöver Klimatrådet veta om kommunen ställer sig bakom åtgärden.

– Vi kommer anta utmaningen samtidigt som vi söker klimatpengar, säger Gert Jonsson (M).

Vaggeryds kommun åtar sig att installera tre solelsanläggningar som tillsammans producerar 120 kW inom två år efter projektets start. Klimatpengar är sökta hos Länsstyrelsen för tre fastigheter i Vaggeryd.

På reningsverkets tak i Skillingaryd finns nyinstallerade solceller

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *