Nyheter

Debatterar vårdpersonalen

Nyheter Kommunstyrelsens ordförande i varje kommun i länet debatterar kunskaper hos personal inom vård och omsorg.

Kommunernas vård- och omsorgspersonal är generellt mycket yrkesskickliga

Gert Jonsson (M). Arkivbild

Kommunerna i Jönköpings län har ett stort antal anställda med olika uppdrag och professioner. Nu under pågående pandemi granskas vår vård- och omsorgspersonal i sitt arbete. Det ingår för offentligt anställda att bli granskade av bland annat Skolverket, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, revisionen och media. En ständigt pågående granskning av våra verksamheter är bra.

I dag är rekrytering till tjänster och möjlighet till att anställa vikarier mycket begränsad beroende på svårigheter med att hitta personal, så väl utbildad som outbildad. Inte i någon av länets kommuner finns personella resurser förvarade i ett väntrum som snabbt och lätt kan ringas in i den mängd som emellanåt behövs.

Lokalt tar vi ansvar för, i många avseenden, mycket bra och uppskattade vård- och omsorgsverksamheter. Men ibland blir det tyvärr fel även i våra verksamheter, vilket vi beklagar. För oss är en trygg, säker och högkvalitativ verksamhet målet. Våra medarbetare vårdar svårt sjuka och behövande människor i tät samverkan med läkare, anhöriga och andra närstående. Uppdraget är komplext och innebär därmed en stor utmaning att nå en hundraprocentig nöjdhet.

Hans-Göran Johansson (C). arkivbild

 I de brukar- och patientundersökningar som genomförs får våra verksamheter och våra medarbetare mycket goda betyg och vitsord av de allra flesta.

Undersökningarna görs även år då vi inte har en pandemi att hantera och är viktiga underlag i arbetet med en fortsatt kvalitets- och verksamhetsutveckling. Ett utvecklingsarbete som sker både inom respektive kommun men även i nära samverkan mellan länets 13 kommuner och Region Jönköpings län.

Utifrån ett nationellt perspektiv kan vi med glädje konstatera att många andra kommuner och regioner med stort intresse följer denna samverkansmodell som vi tillsammans har utvecklat under en lång rad av år. Det handlar till exempel om arbetsmetoder, bemötandefrågor, kvalitetsutveckling med mera.

Vi känner inte igen oss i den kritik som nu framförs gentemot våra vård- och omsorgsverksamheter och känner därför oro för våra kreativa och yrkesskickliga medarbetare när de granskas och kritiseras på ett inte alltid befogat sätt. Detta kan i värsta fall leda till att medarbetare blir uppgivna och rädda med konsekvenser som sämre kvalitet, svårare att rekrytera personal och därmed också svårare att leverera bra vård och omsorg.

Vi vill på detta sätt ödmjukt beklaga vid de tillfällen brister har skett men samtidigt visa vårt starkaste stöd för en av kommunernas viktiga personalgrupper.

Kommunstyrelseordförande i Jönköpings län
Beata Allen (C), Aneby
Annelie Hägg (C), Eksjö
Carina Johansson (C), Gislaved
Susanne Wallström (M), Habo
Kristine Hästmark (M), Gnosjö
Ann-Marie Nilsson (C), Jönköping
Linda Danielsson (S), Mullsjö
Anna-Karin Magnusson (S), Nässjö
Stefan Gustavsson (KD), Sävsjö
Mats Holmstedt (M), Tranås
Gert Jonsson, (M) Vaggeryd
Henrik Tvarnö (S), Vetlanda
Hans-Göran Johansson (C), Värnamo

Taggar

Dela


2 reaktioner på Debatterar vårdpersonalen

Jag förstår mycket väl att ni inte känner igen kritiken för den är någon helt annan än den vårdtagarna upplever. Undersökningen ni hänvisar till har jag fått en enda gång när jag flyttade hit för fem år sedan och ni kanske kopierar den och använder den år från år. Lämna kontoret och kom ut i verkligen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *