Nyheter

Kommunledning polisanmäld

Nyheter I dag har Thomas Axelsson (KD) polisanmält kommunledningen, Gert Jonsson (M), kanslichef och kommundirektör, för olaga dataintrång. Texten uppdaterad

För någon månad sedan, efter en begäran från en utomstående part, agerade kommunledning genom att beslagta en politikers dator (redaktionens anmärkning Thomas Axelsson) för att komma åt e-post på ett otillbörligt sätt. 

Oppositionen lämnade in en skrivelse till kommunstyrelsen för att klarlägga, utreda och om kommunledningen brustit mot dessa regler, då tjänstemännen själva tagit del av innehållet i e-postmeddelanden. Till detta begärde då oppositionen att skyndsamt få tillgång till deras kommunikation specifikt i detta ärende. 

Svaret till oppositionen lät sig inte vänta utan en skrivelse från Gert Jonsson (M) och Kenth Williamsson (S) skickas till oppositionen, utan att behandlas i kommunstyrelsen, utan att svara på flertalet ställda frågor. Till detta också ett hot om laglighetsprövning av oppositionens företrädare, Thomas Axelsson (KD). 

Frågan lyftes på nytt på kommunstyrelsen den 7 maj från oppositionens företrädare varför frågan inte behandlats i kommunstyrelsen. Följande svar erhölls då från Gert Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande att ”kommunen får så mycket skräppost”, så det görs en bedömning vad som ska vidare till politisk beredning. 

Oppositionen har på nytt lämnat in en skrivelse den 21 maj i ärendet där man på nytt begär att berörda personer ska granskas och utredas i kommunstyrelsen. Oppositionen anser att detta utgör ett allvarligt intrång i personlig integritet och sekretess.

En polisanmälan, av Thomas Axelsson, är i dag inlämnad mot kommunalrådet och två tjänstepersoner för olaglig tillgång till samt kopiering av e-post. 

Till P4 Jönköping säger Gert Jonsson (M) under eftermiddagen ”att man inte begått något fel”.

Till Skillingaryd.nu berättar Thomas Axelsson (KD);
– Intrånget har pågått i två månader, sedan 22 mars. Kommunledningen beslagtog min dator den 2 mars och kopierade över till ett USB-minne som man sagt att man förmedlat vidare till media med hänvisning att detta är en offentligt handling. Bevisligen har samtliga tre personer tagit del av innehållet genom att läsa det. Vi från oppositionen har lämnat skrivelse till kommunstyrelsen, om och hur denna olaga kopieringen, gått till. Under mötet den 22 maj läste kommunstyrelsens ordförande upp innehållet i ett av mejlen från det privata kontot. Han medgav att han tagit del av denna konversation, mottagit och läst ett antal filer utan att svara på och uppge vad han fått filerna ifrån. Därför har vi från oppositionen valt att polisanmäla händelsen och rubriceringen är olaglig tillgång till samt kopiering av e-post från mitt privata mejlkonto. 

– Det är väldigt allvarligt det här, avrundar Thomas Axelsson (KD). 

Taggar

Dela


15 reaktioner på Kommunledning polisanmäld

Läser man om andra ärenden så spelar det ingen som helst roll huruvida det är en privat mail eller inte. Offentlighetsprincipen gäller! I synnerhet om det är på utrustning som tillhandahålls av kommunal verksamhet. Och definitivt även om man försökt runda offentlighetsprincipen när man avhandlat kommunal angelägenhet (som man får anta att det ändå gäller) genom privat kommunikation på kommunal utrustning. Finns ganska tydliga pekpinnar från J-O om man lyfter på foliehatten och försöker anamma samhället som det är och inte som ren konspiration hela tiden.

Inte helt överraskande att anmälan lades ner på mindre än ett dygn.

Det är skillnad på ett privat mejlkonto och ett offentligt.
Är det den offentliga kommunmejlen så kan det begäras ut. Är det ett privat mejlkonto så blir det ju ett intrång.
För att en handling/mejl ska kunna vara offentlig måste den först vara allmän. Det blir den om den lämnas in till en myndighet, skickas ut därifrån eller upprättas inom myndigheten och tillhör ett avslutat ärende. Mejl blir alltså allmänna handlingar om de skickas till eller från en myndighet.

Att media eller utomstående begär ut allmänna handlingar, såsom e-post är inget konstigt. Det händer hela tiden i kommunal verksamhet. Det är precis därför känslig information såsom personuppgifter inte ska delges i e-post, vilket är bland de första sakerna som gås igenom både för anställda och politiker i kommunen.

De handlingar som begärs ut ska delges skyndsamt enligt offentlighetsprincipen. Så givetvis behöver de kopieras. De behöver också gås igenom för att säkerställa att inga obehöriga uppgifter läcks till tredje part, vilket också förklarar varför mailen gåtts igenom. Det är helt vanligt förfarande. Att en person/politker blir kränkt av att någon begärt ut e-posten får stå för denne.

Efter att ha läst artiklar och kommentarer det senaste halvåret som gäller oppositionen i kommunstyrelsen funderar jag på vilken arbetsmiljö de skapar för de tjänstemännen som dagligen gör sitt yttersta för att Vaggeryds kommun ska vara den bästa platsen att bo på. Det finns lagar och regler att förhålla sig till, även som politiker. Sedan finns det uppenbarligen vissa privatpersoner som genom kommentarer för någon personlig vendetta mot kommunens tjänstemän för att denne är missnöjd. Om fel begås, ska detta givetvis uppmärksammas och åtgärdas, men sluta med detta drevet mot kommunens medarbetare. Snart har ni inga kvar!

Ja, allt detta låter ju konstigt men nyfiken blir man ju på vad det är för några mejl som media var så intresserade av … Vore ju skoj att få reda på det i framtiden.

Knappast något större journalistiskt värde om det tagit 9 veckor sedan det begärdes ut, ingen hört eller sett något. Den enda som tydligen använt informationen är kommunledningen.

Den 22 mars?
Har inget synts om detta i media på 9 veckor? Vad är det som är extern part och har rätt att begära ut detta utöver media?
Thomas Axelsson verkar ha gjort polisanmälan i dag och det är redan på Skillingaryd.nu och på Sveriges Radio.

Ja visst ja, det får man ju inte fråga.

Lyssnade på radions inslag.
Varför har Thomas använt kommunens dator för privatbruk?

En arbetsdator som tillhandahålls av arbetsgivare eller som i detta fall kommunen skall användas endast till att utföra tjänsten som avlönas.

Att blanda in personliga mail i denna dator är yttersta olämpligt, eftersom detta är och blir en offentlig handling.

Finns det inte någon beskrivning hur en arbetsdator skall användas och med den ett undertecknat användaravtal.

Privat e-post är inte offentlig handling.

Om Gert är skyldig till detta så ska han sparkas.

Jag skulle nog säga att den kommunala mejlen är offentlig handling, inte privat sådan.
Som politiker använder man ibland en partimejl eller liknande, borde det som står där också vara offentlig handling, eller?
Som jag tolkar offentlighetsprincipen är det mejl till kommunmejlen och brev, samt upprättade handlingar som är offentliga.

Så är det inte Göran. Det är arbetsgivaren som bestämmer hur datorn får användas och använder en anställd datorn för privata mejl så är det inte en offentlig handling om inte jobbmejlen använts. Det finns otaliga domar där arbetsgivare blivit dömda eftersom att det är extremt hårt håller när de får läsa privata mejl och hur det får gå till.

Hade varit intressant att läsa dessa mejl från Thomas.
@redaktionen kanske kan göra en ny artikel.

Detta väcker några frågor…
1. Finns inte alla mejl sparade på kommunens server?
2. Varför behövde man beslagta en dator?

Kommentarsfunktionen är stängd