Nyheter

Kommunstyrelsen diskuterade sommaren

Nyheter Den gångna sommaren med torka och värme gav underlag till diskussion om kommunens krisberedskap

Arkivbild

Ingen har undgått årets väder som inleddes med en lång vinter med mycket snö som snabbt övergick i en sällan skådad sommar. Det har varit höga temperaturer med väl över 30 grader som fått stora konsekvenser på många områden, inte minst inom jordbruket.

När det gäller den kommunala verksamheten konstaterar man att det har klarat sig väl och samtliga förvaltningar har hanterat sina frågor samtidigt som man haft en övergripande diskussion inom kommunen i sin helhet.

– Men nu är det viktigt att utvärdera det som hände, hur det hanterades och hur vi förbereder oss inför framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) med instämmande från oppositionsrådet Kenth Willamsson (S). Det är angeläget att kunna agera vid extraordinära händelser och därför behövs en översyn av hur vi klarar äldreomsorgen med, i detta fall, fläktar och möjlighet till svalka, tillägger de båda politikerna. Det behöver också funderas över om det är rätt förskolor som är öppna under semestertider ur klimatsynpunkt.

Vidare diskuterades räddningtjänstens planering som man bedömer som god med bra omvärdsanalys och det länsövergripande samarbetet i RäddsamF ger ökad trygghet då stora resurser kan sättas in snabbt vid behov.

När det gäller jordbruket kommer diskussioner att komma såväl lokalt som regional och nationellt. Det kommunen gjorde var att göra extra inköp av kött för att stödja näringen.

Dessutom ser man behov av att lyfta frågan om vattenförsörjningen för att hantera ett grundläggande livsmedel på ett klokt sätt. Bevattningsförbudet var nödvändigt när det infördes men kunde hävas då Vaggeryds kommun hade en relativt gynnsam situation med tanke på vårens snösmältning.

Den största risken, enligt politikerna, ser de i Skillingaryds skjutfält. Där kräver de att Försvarsmakten tar sitt ansvar för skjutfältet för att snabbt hantera en situation om en skogsbrand startar där. Frågan är om situationen liknar den i Älvdalen där det under sommarens skogsbrand förbjöds att gå in i området med tanke på ammunition som detonerade.

Som avslutning riktades beröm till Länsstyrelsen, något som inte alltid görs från kommunen, för de initiativ om tidiga länsövergripande möten för att skapa gemensam lägesbild. Det har underlättat i den kommunala hanteringen.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *