Nyheter

Kommunstyrelsen ska spara 2,5 miljoner

Nyheter Under 2018 har samtliga nämnder i Vaggeryds kommun fått effektiviseringskrav på 3% och totalt ska det sparas 21,7 miljoner

Effektiviseringskravet för själva kommunstyrelsen betyder 2,5 miljoner i pengar under nästkommande år.

– Vi går in i budgetarbetet nu och vi har ett treprocentigt effektiviseringskrav på oss i kommunstyrelsen. Nu blev kommande förslag ett tjänstemannaförslag och inte ett politiskt förslag, säger Ulf Abrahamsson (C).

Samtliga nämnder är uppmanade att effektiviseringskravet ska ligga på tre procent samtidigt som nämnderna ska skicka in budgetäskande för samma år. Kan tyckas vara svårarbetat då nämnderna samtidigt begär om ytterligare pengar samtidigt som de ska spara.

Totalt sett ska kommunen spara, eller effektivisera, för 21,7 miljoner under 2018.

– Dels ska vi spara 21,7 miljoner i hela kommunen som motsvarar 3% och det bygger också på att vi ska ha ett överskott på 2% på hela resultatet. När vi hade debatten reserverade vi oss mot beslutet. Det här är femklöverns förslag men blev också fullmäktiges förslag. Vi kommer även i år att lägga fram en egen budget, säger Kent Williamsson (S).

– När vi gick in i budgetarbetet var vi överens om ramarna (inkomster och utgifter) och att vi skulle ha 2% målet, det var vi överens om, men inte resten, poängterar Ulf.

– Nämnderna har varit otroligt duktiga på att redogöra för sina effektiveringsplaner, säger Ulf.

– Vi (S) är medvetna om att svåra besparingar och anpassningar var att vänta utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut. Ett beslut som vi har reserverat oss mot. Bakgrunden är vad som ovan sagts kan vi inte ställa oss bakom framtagna budgetens försämring generellt med minus 3% och av denna anledning deltar vi inte i detta beslut, avslutar Kenth.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *