Nyheter

Konstgräsplan på Movalla i långbänk – förslaget återremitterat

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott skulle S-motionen som är två år gammal diskuteras. – Det har nog inte hänt tidigare att jag hamnat i sådan här konstig sits, säger motionären Wilhelmsson (S).

En konstgräsplan i Forsheda. Bild: David Alin

Motionens mening var att man skulle skapa mer utrymme för fotbollsträning och matcher och då yrkade socialdemokraterna med Kenth Williamsson och Tommy Ottosson på att det ska skapas en fullstor konstgräsplan på Movalla i Skillingaryd. 

Sedan motionen inlämnades, i februari 2022, svarade kultur- och fritidsnämnden i december samma år att man är positiv och vill att motionen bifalles då det radikalt skulle stärka idrottsplatsens möjlighet att utveckla verksamheten ur ett långsiktigt perspektiv. KD och C reserverade sig då budgeten inte gav utrymme för denna kostnad som skulle hamna kring 10-15 miljoner kronor. 

I maj 2023 var motionen hos kommunstyrelsens arbetsutskott och där valde man att återremittera ärende till kultur- och fritidsnämnden igen då man önskade att nämnden fick i uppdrag att utreda behovet av en konstgräsplan samt att det uppkommit EU-direktiv som kan ge konsekvenser då konstgräsplaner innehåller granulat. 

I februari i år svarade kultur- och fritidsnämnden att man ser positivt på en konstgräsplan vid Movalla men att den först kan vara aktuell efter att den befintliga anläggningen renoverats samt att det behövs göras en uppdaterad omvärldsanalys vad gäller både miljökrav och kostnader. 

Istället för ett ja för två år sedan svängde då motionssvaret till att kommunledningskontoret föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott att avslå motionen med anledning av kultur- och fritidsnämndens senaste yttrande. 

Vid senaste arbetsutskottet hos kommunstyrelsen blev det svårt att hantera frågan. Kenth Williamsson (S) som både har skrivit motionen och är med i kommunstyrelsens arbetsutskott berättar: 

– Fortfarande har inte EU kommit med ett förbud angående granulaten. Det blir svårt att hantera den här frågan. Man forskar mycket på att ta fram ett alternativ på granulatet. Dessutom har jag en känsla att när ersättningsprodukten kommer fram, är det många som vill ha det och det kommer också vara dyrt. Vi känner inte att vi kan bifalla och hantera motionen i dagsläget. Oppositionen ville avslå motionen, det blev omröstning och siffrorna 3-2 för en återremiss. 

– Det har nog aldrig hänt tidigare att jag hamnat i en sådan här konstig sits då det är jag som föreslagit konstgräsplan på Movalla, avrundar Kenth Williamsson (S). 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *