Nyheter

Kontraktsprost visiterar församlingen

Nyheter Kontraktsprosten i Östbo/Västbo, Marianne Häggkvist från Gnosjö, kommer under nästa vecka att följa Skillingaryds församlingsarbete

Cristina och Ingemar öppnar kyrkdörren och välkomnar kontraktsprosten

En av Växjö stifts viktigaste uppgifter är att utöva tillsyn för hur församlingar i stiftet fungerar. Det kan handla om att främja, ge råd, stöd och hjälp till församlingen. Under kommande vecka kommer kontraktsprost Marianne Häggkvist på biskopens uppdrag att vara med i arbetet. Ett program har planerats för alla dagar i veckan där bland annat kontraktsprosten besöker Mötesplatsen, diakoniarbetet, kyrkogårdspersonalen, musikerna, syföreningen, barn- och gudstjänstgrupper, förtroendevalda, fastighet, vaktmästarna, ekumeniska rådet och präster samt kyrkoherdens arbete. Vi tog oss till församlingsexpeditionen för att träffa tillförordnad kyrkoherde Ingemar Persson och vikarierande komminister Cristina Virdung.

– Kontraktsprosten besöker oss hela veckan, man kan säga att hon visiterar församlingen. En av stiftet viktigaste uppgifter är att utöva tillsyn för hur församlingslivet fungerar. Att komma utifrån och se hur vi jobbar, kan man säga, börjar Ingemar Persson berätta.

– Vi har haft en ”förvisitation” och det har handlat om att vi har skickat dokument till stiftet, det har varit handlingsplaner, budget, bokslut, policydokument, arkiv- och inventarieförteckningar. Kontraktsprosten besöker oss fysiskt men tjänstemännen på stiftet granskar våra dokument innan besöket. Marianne Häggkvist kommer att titta på hur vi jobbar, hur vi firar gudstjänst, hur vi samarbetar. Hon bildar sig en uppfattning, har med sig en notarie som antecknar och därefter sammanställs allt. Prostvisitationen kommer att följas upp på två sätt. Dels kommer Marianne tillbaka och håller en visitationsmässa i Skillingaryds kyrka sista söndagen i mars och efter den högmässan äter vi lunch tillsammans och hon sammanfattar sina intryck. I september, på Biskopens dag, kommer Biskop Fredrik Modéus till oss och gör egen uppföljning.

– Det här är jättespännande och positivt. Det kan tyckas lite negativt med ordet visitation, men det är det alltså inte, berättar Ingemar Persson.

Skillingaryds församling har arbetat fram ett program inför besöket.

– Vi har försökt att göra det så heltäckande som möjligt. Hon ska få möta anställda, förtroendevalda, ideella och det kommer vara en vanlig vecka hos oss. Vi har en fin organisation som vi är glada för. Det ger styrka och trygghet, menar Ingemar Persson som nedan förklarar vad prostvisitation innebär:

Svenska kyrkan består av 13 stift. Varje stift har sin biskop. Växjö stift är uppdelat i ett antal församlingar och det finns ytterligare en uppdelning och det är kontrakt. I Växjö stift finns sju kontrakt. Skillingaryds församling ingår i Östbo/Västbo kontrakt. I varje kontrakt finns en kontraktsprost och i Östbo/Västbo är det Marianne Häggkvist som, förutom kontraktsprost, också är kyrkoherde i Gnosjö.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *