Nyheter

Kortare köer till cancervården

Kortare köer till cancervården

Nyheter Ett av den socialdemokratiskt ledda regeringens mål är att korta ner väntetiderna inom cancervården.

Med anledning av detta tilldelas Region Jönköpings län 7,5 miljoner kronor i statsbidrag.

– Detta tillskott är mycket positivt. Det innebär att vi på ett mycket bättre sätt kan jobba för en mer jämlik cancervård, säger det socialdemokratiska regionrådet Marcus Eskdahl.

I januari 2015 kom regeringen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) överens om att arbeta för att korta ner väntetiderna inom cancervården. Denna överenskommelse omfattar drygt 444 miljoner kronor. Region Jönköpings län har redan fått en första utbetalning av dessa medel och i november kom den andra utbetalningen på 7 486 592 kronor.

– Att Region Jönköpings län nu får ytterligare cirka 7,5 miljoner kronor till cancervård från regeringen är mycket positivt. Det innebär att vi på ett mycket bättre sätt kan arbeta för en mer jämlik cancervård. En sådan satsning är bland annat nya lokaler och utrustning för strålbehandling i vårt län. Med standardiserade vårdförlopp, ny utrustning och större kapacitet kan regionen göra bättre behandlingar och hjälpa fler patienter, säger Marcus Eskdahl (S), regionråd och 2:e vice ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Syftet med regeringens satsning är också att minska de regionala skillnaderna inom cancervården.

– I ett läge där behovet av cancervård kommer öka framöver är det viktigt att alla patienter som har behovet kan få tillgång till vård oavsett var de bor. I dag är väntetiderna alldeles för långa på vissa håll och det har också en avgörande betydelse för patientens vård. Kan vi korta väntetiderna ytterligare ger det en bättre livskvalitet för patienterna, säger Marcus Eskdahl.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *