Nyheter

Kraftfull bullerdiskussion slutade med votering

Nyheter Kommunens vindbruksplan var under onsdagens kommunstyrelse en het diskussion bland våra politiker. Bullervärdet sänktes men har kommunen något att säga till om bullervärdet?

Efter ett godkännande i arbetsutskottet lämnade Eva Djupfors, konsult, en föredragning inför kommunstyrelsens ledamöter. I kommunens översiktsplan står det att en vindbruksplan ska upprättas och det ska vara med gräns vid husknuten 40 dB(A). Många turer har det blivit sedan den vindbruksplanens start för sju år sedan. Ser vi en ände på diskussionen?

– Vi vidhöll vår ståndpunkt att det ska vara 35 dB(A). Det blev en förändring från arbetsutskottets beslut då (L) och (SD) höll med oss och vårt förslag vann med 7 – 6. Det är en teoretisk plan och ett teoretiskt material. Vi tycker att det är rimligt att man bör ha med ordet ”bör” istället för ”ska” i vissa meningar, säger Kenth Williamsson (S).

Femklövern, förutom (L), reserverade sig mot beslutet och möjligen tror kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) att planen även kraschar i fullmäktige, även om han inte vill…

– Det räcker att en enda medborgare lagprövar planen, då faller den då den inte är granskad med tanke på ändringarna. Kartorna i planen är ritade med fyra gånger höjden i bullerperspektiv. Blir det 35 istället för 40 så stämmer inte kartorna i planen. Områdena där vi kan bygga vindkraft minskar kraftigt och kartmaterialet blir missvisande. Vindbruksplanen ska följa översiktsplanen vilket den inte gör. När vi får en ansökan ska vi pröva den om den är lämplig mot mark- och vattenanvändningen. Det är inte vi som prövar bullret utan det gör miljööverdomstolen. Hur vi än vrider och vänder oss så gäller kommunens översiktsplan. Ansökningarna om vindkraftetablering ska hanteras skyndsamt och det här blir bekymmer om planen ska ut på granskning igen, säger Gert Jonsson (M) och är inte tillfreds med situationen.

Oppositionsrådet Kenth Williamsson (S) kontrar dock att om Gert (M) tycker att planen är så viktigt så skulle den varit klar för fyra år sedan och att man inom femklövern inte tagit itu med frågan och menar på att det är enbart 35 dB(A) som skiljer.

– Parlamentariska vindbruksgruppen lämnade planen med 40 dB(A) när de slutredovisade, då var det ingen som sa något annat från (S), där ni också var med. Ni kommer senare och ändrar er. För att planen ska gälla ska planen vinna laga kraft. Det som är sorgligt i det här är att om 35 går igenom blir det ingen vindkraft i kommunen. Vi har tidigare beslutat och alla är överens om de övergripande miljömålen och vi har även ett åtagande gentemot Länsstyrelsen. Man kan inte både ha kakan och äta den, menar Gert Jonsson (M).

– Skälet att vi väljer 35 är att det är människor som far illa när det gäller att ha vindkraft bredvid sig. Vi tycker att det är viktigt att människors hälsa värnas. Det finns områden kvar att bygga på även om vi sänker bullerkraven. Vi är positiva till vindkraft och alla kommuner har olika förutsättningar och vi tar visst vårt ansvar. När det gäller fossilfritt så kan man använda solenergi och där bidrar vi till länets miljömål. Vi har ett skjutfält som påverkar kommunen mycket också, kontrar Kenth Williamsson (S).

Diskussionen runt bordet inne hos kommunalrådet går het. Vad händer framöver? Nu ska frågan debatteras och beslutas i kommunfullmäktige i slutet av april.

– Vi som kommun kan inte pröva buller. Miljööverdomstolen kan upphäva vårt beslut. Vi kan invända på mark- och vattenlämplighet och inget annat. Vi har ingen framgång när det gäller bullerdiskussionen. Vi tror att vi har rättigheter vilket vi inte har, avslutar Gert Jonsson (M).

Varför diskussionen om buller blivit en kraftfull diskussion är det nog ingen som vet, eller förstår. Vad som än står skrivit i kommunala handlingar är det Boverkets regler som gäller. Där står angivet 40 dB(A)…

Taggar

Dela


2 reaktioner på Kraftfull bullerdiskussion slutade med votering

”I kommunens översiktsplan står det att en vindbruksplan ska upprättas och det ska vara med gräns vid husknuten 40 dB(A)”. Alltså spelar det en viss roll vad kommunen skriver där – oberoende av slutklämmen om ”Vad som än står skrivit i kommunala handlingar är det Boverkets regler som gäller. ” Då gör vi ingen skada om vi skriver 35 dB(A) – men vi kan göra nytta.
”Kartorna i planen är ritade med fyra gånger höjden i bullerperspektiv. Blir det 35 istället för 40 så stämmer inte kartorna i planen.” Men det fanns väl kartor i det förra förslaget, det där det stod 35 dB(A) – hade kartritaren då utgått från fel premisser? Det var väl inte särskilt kompetent och knappast förtroendeskapande.
”Ansökningarna om vindkraftetablering ska hanteras skyndsamt och det här blir bekymmer om planen ska ut på granskning igen…” Innebär det att man skall acceptera ett hafsverk med enda motivering att det skall gå fort? Om det är 35 dB(A) som skall tillämpas – då är det väl bara att återgå till det förra förslaget? Jag håller med Kenth Williamsson (S) om att ”planen är så viktigt så skulle den varit klar för fyra år sedan och att man inom femklövern inte tagit itu med frågan och menar på att det är enbart 35 dB(A) som skiljer”.
”Det som är sorgligt i det här är att om 35 går igenom blir det ingen vindkraft i kommunen”. Det argumentet är helt irrelevant. Det är istället så att det som inte går, det går inte oavsett hur gärna man än vill. Tänk om någon istället velat bygga en giftig industri och kommunen sa att ”det finns ingenstans i kommunen som man kan bygga utan att överskrida de medicinskt satta gränsvärdena”. Skulle man då tafsa på gränsvärdena och säga att ”vi går bara LITE över gränsen, det blir bara LITE giftigt för de boende – FÖR ANNARS KAN VI INTE BYGGA”???
Jag tycker Williamssons argument är på pricken rätt ”– Skälet att vi väljer 35 är att det är människor som far illa när det gäller att ha vindkraft bredvid sig. Vi tycker att det är viktigt att människors hälsa värnas. Det finns områden kvar att bygga på även om vi sänker bullerkraven. Vi är positiva till vindkraft och alla kommuner har olika förutsättningar och vi tar visst vårt ansvar. När det gäller fossilfritt så kan man använda solenergi och där bidrar vi till länets miljömål.”
”– Vi som kommun kan inte pröva buller. Miljööverdomstolen kan upphäva vårt beslut. Vi kan invända på mark- och vattenlämplighet och inget annat.” sa Gert Jonsson (M).
Men då kan man göra som Mariestad. I deras översiktsplan har de på sidan 143 satt ett avstånd som de motiverat med att bullret inte skall överstiga 35 dB(A). Om nu kartbilden för avstånd hos oss inte stämmer med kartbilden för 35 dB(A) kan man alltså rita om kartbilden för avstånd och samtidigt villkora att verken inte får vara högre än ett visst maximum. Detta är alltså en alternativ formulering för att runda eventuell kritik mot 35 dB(A), som är den egentliga parametern Mariestad har skjutit in sig på – det framgår tydligt av deras vindbruksplan. På sidan 172 skriver det att kommunen tänker utnyttja sin vetorätt om någon vill bygga närmre – det skulle vi också kunna skriva. Men notabelt vad gäller Mariestad är att det där handlar om betydligt mindre verk än de som diskuteras hos oss, och jag kan inte hitta att de villkorat verkshöjden.
Mariestad har också på sidan 152 definierat vad de kallar för tysta och opåverkade områden – även den formuleringen är uppenbart tillämpbart även för Vaggeryds kommun.
https://mariestad.se/download/18.6b3d783164753eae2e68bc/1531128005671/%C3%96P2030%20Mariestad.pdf
Marks kommun har däremot också villkorat höjden, på sid 78, max 37 dB(A) och respektavstånd 1000 meter med maxhöjd 150 meter.
https://www.mark.se/globalassets/b-bygga-och-bo/samhallsplanering/oversiktsplaner/antagna/oversiktsplan-marks-kommun/oversiktsplan-del-3—underlag.pdf?r=20170907093246
Vad gäller medicinska effekter har Arbets- och miljömedicin i Linköping kristallklart skrivit att 40 dB(A) är för högt för sjuka personer. Då frågar jag varför vi så ihärdigt skall handikappanpassa miljön i övrigt om vi inte också tar hänsyn till den typ av sjuka människor artikeln uttalar sig om?
http://arbetsochmiljomedicin.se/hur-paverkas-vi-av-vindkraftsbuller/
Min synpunkt är att kommunen skall hålla fast vid 35 dB(A) och sedan vid behov rita om kartbilden för avstånd om man tycker den är oförenlig med bullernivån. Men det är ett mycket märkligt synsätt om vi skall våldföra oss på vår befolkning här och släppa in exempelvis ett företag från Bayern där miljöskyddslagen kräver skyddsavstånd 10 gånger verkens höjd – hos oss alltså 2,5 kilometer.
Jag uppmanar kommunen att återgå till den förra versionen med 35 dB(A).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *