Nyheter

Kristin och Ingalill nya ledamöter

Nyheter I söndags hade Betelförsamlingen i Vaggeryd årshögtid och årsmöte.

Betelkören sjunger  [1/10]

Jakob Fhager Bjärkhed predikar  [2/10]

Kaffe och tårta som avslutning  [3/10]

Kassör Samuel Holmberg  [4/10]

Lars Kinderbäck leder gudstjänsten  [5/10]

Maria Åkerhag läser årsberättelsen  [6/10]

Nya styrelseledamöter Kristin Frithzell och Ingalill Iverskog  [7/10]

Ordförande Peter Blomquist  [8/10]

Pastorsparet Jakob och Stina Fhager Bjärkhed och ungdomsledare Axel Swahn  [9/10]

Susanne Gustafsson läser revisionsberättelsen  [10/10]

Vice församlingsföreståndare Lars Kinderbäck ledde den gudstjänst som inledde årshögtiden. I den medverkade också Betelkören under ledning av Sören Gustafsson och pastor Jakob Fhager Bjärkhed talade om församlingen som en familj.

Efter en stunds mingel på kyrktorget började årsmötet i kyrksalen. Peter Blomquist valdes till ordförande för årsmötet och Carl-Gustaf Karlsson till sekreterare. Maria Åkerhag läste upp en sammanfattning av årsberättelsen, som Lo Claesson skrivit, och visade några bilder från det gångna verksamhetsåret. Nämnas kan den goda ekumenik som finns i samhället. Församlingen har för närvarande 254 medlemmar. Ekonomin redovisades av församlingens kassör, Samuel Holmberg, Susanne Gustafsson läste revisionsberättelsen.

Efter gemensam lunch fortsatte förhandlingarna i serveringsvåningen. Budgeten för 2020 presenterades och många val förrättades. Peter Blomquist omvaldes till församlingens ordförande. Nya styrelseledamöter blev Lo Claesson, som tidigare varit suppleant, samt Kristin Frithzell och Ingalill Iverskog. Styrelsen i övrigt består av  pastor Jakob Fhager Bjärkhed, Peter Blomquist (ordförande), Carl-Gustaf Karlsson (sekreterare), Samuel Holmberg (kassör), Helene Wictorin, Peter Jahnsén, Maria Åkerhag och Malin Gustavsson.

Församlingens styrelse och församlingstjänargrupp utgör församlingens ledning. Som församlingstjänare omvaldes Margareta Andersson, Anna Nyberg, Arne Nyberg, Gilbert Toftgård, Lars Kinderbäck och Mari Holmberg.

Förhandlingarna avslutades med att Peter Blomquist överräckte en blomma till pastorsparet Stina och Jakob Fhager Bjärkhed och ungdomsledaren Axel Swahn. Peter tackades av vice församlingsföreståndare Lars Kinderbäck.

Efter nattvardsfirande i kyrksalen avslutades dagen med kaffe och tårta.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *