Nyheter

Kyrkogård möter framtidens behov av nya alternativ för gravsättning

Nyheter Byarums pastorat har sett ett behov ar att utöka med ett nytt gravsättningsalternativ. Detta gravsättningsalternativ kommer under året att finnas tillgängligt på kvarteret E på Byarums kyrkogård.

Så här kan det se ut.

Det kommer att vara en mindre anläggning med plats för åtta gravsättningar. Den sten som namnbrickorna sätts upp är en återanvänd gravvård.

Askgravplatser med begränsad gravrätt

Askgravplatsen är en gravskick av gemensam karaktär. Gravrättsinnehavaren har inte något ansvar för gravanordning och skötsel, det är i stället upplåtaren (Byarums pastorat) som svarar för detta.

Till varje gravplats hör en namnplatta med de avlidnas namn och del i en gemensam gravplantering. Plattan och skötseln ombesörjes av upplåtaren men bekostas av gravrättsinnehavaren till fast pris tillställt av kyrkorådet.

Anhöriga får vara med vid gravsättningen. I varje gravplats ges möjlighet att gravsätta två askor. Askan gravsätts i egen urna eller annat förgängligt emballage som kan godkännas av upplåtaren.

Gravrättstiden är 25 år. När en ny gravsättning sker förlängs gravrättstiden automatiskt i 25 år. Vid gravrättstidens utgång finns möjlighet till förlängning mot avgift.

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *