Nyheter

Laddstöd går till rika kommuner – vi får mer än snittet

Nyheter De rikaste kommunerna har fått nästa åtta gånger mer stöd för att installera laddplatser än de fattigaste. Vi i Vaggeryds kommun får mer än snittet– och mer än kommuner på ungefär samma inkomstnivå.

Hushåll och företag har de senaste åren kunnat söka bidrag och skatteavdrag för att installera laddplatser för elbilar i hemmet. I Vaggeryds kommun har hushåll och företag subventionerats med sammanlagt 3,5 miljoner kronor under de senaste åren. Totalt handlar det om ungefär 239 hushåll och 75 företag.

Men det finns andra kommuner i Jönköpings län som utnyttjat bidragen mer flitigt. Haboborna har till exempel fått 62 procent mersom hushållen och företagen i Vaggeryd.

Newsworthy har räknat samman de stöd och avdrag som gått att söka från Naturvårdverket och Skatteverket för installation av laddstolpar i hemmet och vid arbetsplatser sedan 2018. Kartläggning visar att det finns stora skillnader i vilka kommuner som har haft möjlighet att dra nytta av stöden. Hushåll och företag i den rikaste tiondelen av alla kommuner har i snitt fått nästan åtta gånger så mycket stöd som den fattigaste tiondelen.

I Jönköpings län har Habo (där flest nyttjat bidragen) fått nästan fyra gånger så mycket laddstöd per capita, som i Sävsjö med minst stöd per invånare i länet.

Medelinkomsten i Vaggeryd är förhållandevis hög i ett riksperspektiv. Kommunen ligger också över rikssnittet i utnyttjandet av laddstöden. Jämfört med andra kommuner i ungefär samma inkomstklass har Vaggerydsborna fått mer laddstöd.

För privatpersoner är det sedan 2021 skatteavdraget Grön teknik som subventionerar installationer av laddboxar för elbilar. Det står redan nu klart att 2022 kommer bli ett rekordår i landet som helhet.

I Vaggeryd har hittills i år 113 hushåll beviljats sammanlagt 1,3 miljoner kronor. Under fjolåret fick 90 hushåll avdrag (motsvarande 0,9 miljoner kronor).

Källa: Newsworthy

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *