Nyheter

Lagertält byggs vid Zenergy

Nyheter Till miljö- och byggnämndens möte har bygglov inkommit för att uppsättande av två lagertält på Zenergys industrimark i norra delen av Skillingaryd.

Zenergy expanderar och behöver lagertält. Nu har de fått bygglovet beviljat

– Vi beviljar bygglovet som gäller två lagertält och det är på den tomten där fastigheten ligger, säger Johnny Wackt (KD) ordförande i miljö- och bygg.

Byggnationen strider egentligen mot gällande detaljplan då det placeras på område där ”parkering och upplag inte får förekomma”. Detaljplanen är från 1994. Placeringen av de sökta lagertälten är på ett så kallat ”U”-område där marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och inga byggnader ska placeras närmare än 10 meter från tomtgränsen. Trafikverket, tekniska kontoret och grannar har inga synpunkter på lagertälten. Bygglov fick Zenergy ändå men enbart tillfälligt under två år.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *