Nyheter

Lägre buller efter röstning

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde skulle det visa sig att vindbruksplanens buller ändras i jämfört med tidigare förslag från arbetsutskottet och vindparksgruppen.

Vindbruksgruppen och i arbetsutskottet i kommunstyrelsen har tidigare varit helt överens politiskt om grundfundamentet. Vid senaste kommunstyrelsen, som egentligen bara skulle godkänna vindbruksplanen, dök frågan om buller upp. Enligt Länsstyrelsens önskemål ville man att kommunen ska följa det normala ”praxis” om 40 decibel vid mätning vid husfasad. Röstning fick avgöra frågan i ärendet. 35 decibel vann gehör med siffrorna 7 – 6.

– Nu var det Kenneth Åberg (S) som ville ha 35 db som utgångsläge i vindbruksplanen. (SD) markerade tidigt att även de vill ha 35 db, eller helst inga vindkraft alls. På detta förslag hakade Thomas Axelsson (KD) och Kristin Stark (MP). Det innebär nu lite andra förutsättningar i vindbruksplanen och det kan få konsekvenser i det korta perspektivet att det inte blir några vindkraftverk byggda alls i vår kommun, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

– Vi hittar balansen med kraven på miljön. Det finns ett antal forskningar där man säger att mellan 10 – 20% störs av vindkraftsljudet. Därför har vi gjort en bedömning att det skulle vara lägre ljud. Vi har haft våra politiska möten mellan kommunstyrelsens möte och kommunstyrelsens arbetsutskotts möte, därför har ingen lämnat något förslag tidigare på bullernivån. Vi noterar naturligtvis att vi kanske ska anpassa oss efter Länsstyrelsens tycke, men det står bör i deras uttalande.

– Förslaget som vann, innebär att vindbruksplanens samrådsredogörelse godkändes med tillägg om ljudnivån från vindkraft vid bostäder inte får vara högre än 35 dBA. Detta förslag röstade jag på, då jag anser att detta är ett fullt rimligt krav. Vi kan misstänka att buller innebär hälsorisker for människor och bör således beakta detta när vi tar våra beslut. Till detta rekommenderar energimyndigheten 35 dBA för tysta områden. Därav mitt ställningstagande i denna fråga, kommenterar Thomas Axelsson (KD), som röstade för 35 decibel.

– Vi ville ha 35 db redan i vindkraftsgruppen, men vi är glada för att det nu blev röstning i kommunstyrelsen och vår mening också vann, hälsar Jan-Olof Svedberg (SD).

Utställningen av vindbruksplanen kommer nu efter kommunstyrelsens beslut att ställas ut på kommunens sedvanliga ställen som till exempel biblioteken. Efter utställningen blir det ett politiskt ja eller nej till planen i kommunfullmäktige.

Taggar

Dela


7 reaktioner på Lägre buller efter röstning

Vindkraftsbolagen har sina största förespråkare bland de okunniga politiker som inte är insatta i
vindkraftsproblematiken. Ett tips är att dagligen gå
in på Svenska kraftnät ( kontrollrummet). Där kan man vintertid se att vindkraften bara ger 2-3 % av
elproduktionen. ( undantagsvis mera ett fåtal dagar ).
Resten av året kan den någon enstaka gång ge upp till 25%. Blåsiga dagar när den ger som mest exporteras all vindkraftsel till kontinenten. De fasta elpriserna höjs ständigt. Bolagen motiverar detta med att elnätet måste grävas ner. Det är bara en del av sanningen. I stället får vi konsumenter betala för de förstärkningar av elnätet som behövs för att föra ut elen från vindkraftsparkerna. Svenska elkonsumenter har ingen aning om orsakerna till de ständigt ökande elpriserna. Fattas bara att vi i vår får höra att vattentillrinningen i våra älvar har varit för dålig. Vår kommun skall inte
bidraga till den exploatering av vår fina natur som stora industriella vindkraftsparker medför. Satsa i stället på miljövänlig solenergi och utbyggnad av våra små vattendrag.

Jag håller med quintus. Varför skulle ett utländskt bolag få komma hit och bygga det som är förbjudet av miljöskäl i deras hemland? Varför skulle vår miljö offras för deras skull?

Så utomordentligt bra. 40 decibel är vad vår diskmaskin avger. Men när det gäller bullergränsen för vindkraft är det dB(A) och inte dB som gäller. A-bokstaven innebär att de filtrerat bort en massa oljud innan de mäter – verkligheten är alltså värre än 40 decibel. Detta är synnerligen väl beskrivet av en ljudexpert i ett inslag på lokalradion. Lyssna på inslaget så förstår ni det jag kanske inte kan beskriva så bra. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6802780

Härligt att det finns politiker i vår kommun som tänker på invånarnas bästa. Beslutet innebär förhoppningsvis att det inte blir någon vindkraft i kommunen. Det visar att vår kommun blir en miljökommun i ordets rätta bemärkelse. Vi skall inte vara en plattform för vindkraftsparker som byggs av utländska investerare vars mål är att exportera elen till kontinenten. Resultatet blir höjda elpriser för svenska konsumenter och för
alltid förstörd natur.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *